AKTUALNOŚCI
23 09 2014
Wspólne patrole
  • drukuj
plut. Albin SZLĄZAK, plut. Krystian PARSZUTA

20 września  żołnierze żandarmerii wojskowej wchodzący w skład IPU (ang. Integrated Police Unit) Sił EUFOR RCA, wykonujący zadania w rejonie Bangui, rozpoczęli wspólne patrole z policjantami z Konga, stanowiącymi jeden ze kluczowych elementów misji sił ONZ MINUSCA (ang. Multidimesional Integrated Stabilization Mission In the Central Africa Republic). Misja ta jest kontynuacją realizacji zadań przez siły Unii Afrykańskiej w ramach Międzynarodowej Misji Wsparcia w Republice Środkowoafrykańskeij - MISCA (fr. Mission international de Soutien a la Centrafrique sous conduite africaine), których zadaniem było wsparcie ISF (ang. Internal Security Forces) w budowaniu bezpieczeństwa i tworzenia warunków umożliwiających odbudowę struktur administracyjnych. Wygaśnięcie mandatu MISCA spowodowało pojawienie się na ulicach policji w niebieskich beretach, których „wdrażaniem” do nowych zdań w Bangui zajął się m.in. pluton manewrowy ŻW wystawiony przez Oddział Specjalny ŻW z Mińska Mazowieckiego.

 

Celem „operacji” było zapoznanie pododdziałów MINUSCA z rejonem odpowiedzialności, zagrożeniami występującymi na obszarze działania oraz uściślenie procedur i technik taktycznych w poszczególnych dzielnicach Bangui. Dystrykt 3 i 5 stanowiący rejon działalności żandarmów charakteryzuje się nieustabilizowanym poziomem bezpieczeństwa oraz zmiennymi nastrojami społecznymi, co przenosi się na swobodę realizacji zadań.

 

„Patrol odbył się zgodnie z ustalonym porządkiem operacji, uwzględniając wszelkie, nawet najbardziej zdetalizowane szczegóły, mogące mieć wpływ na przyszłe działanie policji z Konga” – mówi kpt. Ryszard SKOCZYLAS, dowódca plutonu manewrowego. „Obserwowanie realizacji zadań przez element MINUSCA, korygowanie błędów i ujednolicanie standardów operacyjnych było jak mentorowanie i ocenianie możliwości oraz umiejętności nowego „narybku” – dodaje.

 

 „Nie tylko swoje umiejętności, ale również innych są niezbędne do zweryfikowania w nowym rejonie działania. Dlatego też, mam nadzieję, że ocena wystawiona za dzisiejszy wspólny patrol jest adekwatna do dobrego przygotowania się, wyszkolenia, zdyscyplinowania i właściwego kontaktu z ludnością cywilną, jaki zaprezentowali policjanci z MINUSCA” – podsumowuje dowódca plutonu.

 

 

Tekst:    mjr Paweł CHABIELSKI

Zdjęcia: plut. Albin SZLĄZAK, plut. Krystian PARSZUTA    

‹‹ cofnij