AKTUALNOŚCI
23 09 2014
Zespół Oficerów Łącznikowych
  • drukuj
Archiwum XV zmiana PKW

Zespół Oficerów Łącznikowych to wewnętrzna komórka Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, której trzon stanowią żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

 

Zespół Oficerów Łącznikowych to jedna z wielu komórek wchodzących w skład XV zmiany Polskiego Kontyngent Wojskowego w Afganistanie. Zespół podlega bezpośrednio dowódcy kontyngentu pułkownikowi Adamowi Słodczykowi. Grupa oficerów tworząca zespół realizuje podstawowe cztery zadania: monitorowanie, koordynowanie, doradzanie i asystowanie (z ang. monitor, coordinate, advise and assist). Na co dzień oficerowie realizują zadania polegające na utrzymaniu przepływu informacji i interkomunikacyjności pomiędzy elementami Dowództwa Polskiego Kontyngentu Wojskowego znajdującego się w bazie Bagram a koalicyjnym Dowództwem Regionu Wschodniego (RC-East CJTF-10) oraz Task Force 1-320. Oficerowie łącznikowi pełnią służbę w Joint Defence Operation Center (JDOC) koordynując działania realizowane przez polski pluton piechoty zmotoryzowanej w ramach  działalności Force Protection bazy Bagram. Zespołem Oficerów Łącznikowych kieruje podpułkownik Sławomir Lidwa, który na co dzień w kraju pełni obowiązki starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia, Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, Inspektoratu Wojsk Lądowych, Dowództwa Generalnego RSZ RP.

 

 „Moi oficerowie tworzą zgrany zespół. Ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktów między właściwymi komórkami Dowództwa i Sztabu PKW a Dowództwem RC-E w celu pozyskania i wymiany informacji oraz Task Force 1-320 w celu zapewnienia właściwego i sprawnego działania plutonu piechoty zmotoryzowanej w ramach zadań związanych z ochroną bazy Bagram. W tym miejscu pragnę nadmienić, iż główny trzon tego plutonu stanowią żołnierze z 1. kołobrzeskiego batalionu zmechanizowanego w Chełmie, którego jeszcze do niedawna byłem dowódcą. W naszej pracy bardzo ważne jest zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy dowódcami i szefami komórek organizacyjnych PKW a koalicjantami. Regularnie pozyskujemy oraz wymieniamy informacje co pozwala w pełni zabezpieczyć proces planowania i realizacji zadań choćby tj. wycofywanie polskiego mienia z rejonu misji do kraju.” – tak podsumowuje pracę Zespołu Oficerów Łącznikowych XV zmiany PKW w Afganistanie Szef Zespołu – Starszy Oficer Łącznikowy, który kieruje i odpowiada za wykonywanie zadań przez wszystkich oficerów zespołu – ppłk Sławomir LIDWA.

 

Służba w Zespole Oficerów Łącznikowych podczas XV zmiany PKW Afganistan  jest ciekawa i daje szansę do zbierania ciekawych doświadczeń oraz pozyskiwania nowych umiejętności, które oficerowie będą mogli wykorzystywać w przyszłości po powrocie do kraju już na innych stanowiskach służbowych.

 

„Moim głównym zadaniem jako oficera łącznikowego CJ4 Logistics jest zapewnie spójności pomiędzy komórkami S-4, Sekcji Transportu i Ruchu Wojsk, Grupy Zabezpieczenia (Wycofania) oraz Zespołu Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu a Dowództwem RC-E w zakresie wycofywania polskiego mienia z Islamskiej Republiki Afganistanu jak również bieżące zapotrzebowanie środków transportowych i koordynowanie całego ruchu polskich żołnierzy i mienia po teatrze działań. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza że XV zmiana PKW nie posiada już w swoim etacie środków, które mogły by zapewnić zabezpieczenie takich działań. Dla mnie oraz moich kolegów z zespołu praca w strukturach międzynarodowych nie jest czymś nowym, ponieważ większość z nas zdobyła już doświadczenie w ramach wcześniejszych zmian  PKW, gdzie realizowaliśmy zadania współpracując z koalicjantami. Moja praca w komórce funkcjonalnej CJ4 jak również ściśle współpracując z komórkami tj. CJ3 Aviation i CJ6 Communications, jest ciekawym doświadczeniem w mojej karierze, które na pewno wykorzystam w przyszłej służbie w kraju.” Powiedział na zakończenie podsumowuje Oficer Łącznikowy CJ4 – kpt. Leszek Woźny, który na co dzień pełni obowiązki dowódcy 2. kompanii łączności w 16 batalionie dowodzenia w Elblągu.

 

Zadania, które wykonują oficerowie zespołu wymagają od nich wszechstronnej wiedzy i  umiejętności. Obok doskonałej znajomości języka angielskiego w tym specjalistycznej terminologi wojskowej, ważna jest znajomość Stałych Procedur Operacyjnych (SOP) zarówno polskich jak również sojuszniczych. Żołnierze zespołu dzięki swoim wysokim zdolnościom interpersonalnym potrafią doskonale dostosować się i podjąć służbę w środowisku międzynarodowym. Jest to niezmiernie ważne, gdyż kilkumiesięczna praca jaką wykonują żołnierze zespołu często w oczach koalicjantów świadczą o pracy całego Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którego są reprezentantami w strukturach międzynarodowych.

 

 

 

Tekst: kpt. Leszek RADZIK

Zdjęcia: archiwum XV zmiana PKW

‹‹ cofnij