AKTUALNOŚCI
29 09 2014
Współdziałanie w sytuacji reagowania kryzysowego
  • drukuj
Fot. kpt. Michał Jankiewicz, chor. Marcin Kaniewski, st. chor. Sławomir Mrowiński

Kierownik Ćwiczenia „Anakonda-14” gen. broni Marek Tomaszycki  złożył wizytę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Dęba, gdzie realizowane jest ćwiczenie ze współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z elementami  pozamilitarnego podsystemu obronnego państwa.

Generałowi Tomaszyckiemu towarzyszyli m. in. gen. broni Edward Gruszka - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska -  Wojewoda Podkarpacki, pan Arkadiusz Szymański -  Dyrektor Generalny Urzędu ds. Cudzoziemców.

W pierwszej kolejności goście udali się na stanowisko Kierownictwa Ćwiczenia, gdzie płk Jerzy Jastrzębski, Zastępca Kierownika Ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych ćwiczenia „Anakonda-14” w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba omówił aktualną sytuację taktyczną, w jakiej działa Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe. W trakcie spotkania wojewoda przedstawiła działania kryzysowe w województwie podkarpackim w związku z tłem taktycznym ćwiczenia. Następnie  Dyrektor Wydziału ds. Obywatelskich i Cudzoziemców omówił rolę przedstawicieli Urzędu ds. Cudzoziemców w realizacji ćwiczenia.

- W ramach ćwiczenia „Anakonda-14” skupiliśmy się na współpracy z układem pozamilitarnym. Jednym z celów ćwiczenia jest dopracowanie spraw związanych z zabezpieczeniem pobytu uchodźców na naszym terenie. I tutaj, na poligonie Nowa Dęba, jest to głównym punktem ćwiczenia - poinformował generał Tomaszycki.

Następnie goście udali się w rejon realizacji ćwiczenia, gdzie obserwowali wybrane epizody współdziałania Sił Zbrojnych z organami administracji publicznej.

Pierwszy epizod przedstawiał działanie plutonu manewrowego Żandarmerii Wojskowej i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którego celem było ujęcie uchodźcy podejrzanego o dokonanie przestępstw o charakterze terrorystycznym. W epizodzie pokazano również akcję udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej uchodźcy  przez ratownika pola walki z Żandarmerii Wojskowej.

Drugi epizod został zrealizowany w Ośrodku dla Cudzoziemców. Goście byli świadkami demonstracji uchodźców wyrażających niezadowolenie z warunków socjalno-bytowych. Do mediacji przystąpili pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców, odpowiedzialni za funkcjonowanie ośrodka. Negocjacje zakończyły się fiaskiem i wezwano oddział specjalny Policji, który przywrócił bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Ostatni epizod ćwiczenia dotyczył wybuchu pożaru w jednym z kontenerów mieszkalnych w ośrodku.  Do stłumienia ognia wezwano Państwową Straż Pożarną, która sprawnie przeprowadziła akcję ratowniczo-gaśniczą.

Pokaz działania w ramach ćwiczenia „Anakonda-14” na poligonie w Nowej Dębie miał na celu sprawdzenie przygotowania służb do realizacji zadań w sytuacji uruchomienia tymczasowego ośrodka dla uchodźców, prawidłowość współdziałania Sił Zbrojnych RP z pozostałymi uczestnikami działań kryzysowych i obronnych, a także sprawdzenie funkcjonowania systemu informowania o zagrożeniach.

Ćwiczenie obserwowali również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy jednostek wojskowych oraz gość zagraniczny gen. bryg. Saleh Alnasarat- Szef Wojsk Zmechanizowanych Jordanii.

Fot. kpt. Michał Jankiewicz, chor. Marcin Kaniewski, st. chor. Sławomir Mrowiński

Tekst: por. Anna Żuchowska

‹‹ cofnij