AKTUALNOŚCI
30 09 2014
Medyczny Moduł Zadaniowy
  • drukuj
Fot. st. chor. Sławomir Mrowiński

Jednym z ważniejszych komponentów Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego w czasie ćwiczenia „Anakonda-14” na poligonie w Nowej Dębie są pododdziały medyczne: Grupa Ewakuacji Medycznej i Ambulatorium z Przychodnią z 6 Grupy Zabezpieczenia Medycznego (6GZM) z Krakowa oraz Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych (CRESZ) z Warszawy.


„Medyczny Moduł Zadaniowy przeznaczony jest do wsparcia działania organów układu pozamilitarnego, a dokładniej zabezpieczenia pod względem medycznym funkcjonowania Ośrodka dla Uchodźców” - informuje podpułkownik  Andrzej Nowak z CRESZ,  w trakcie ćwiczenia Koordynator ds. realizacji zadań medycznych.


W ramach ćwiczenia przyjęto wariant działania, w którym jeden z cudzoziemców przebywający na terenie Ośrodka dla Uchodźców ma objawy choroby zakaźnej- postać skórną wąglika. „Osoby zgłaszające objawy chorobowe na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców są kierowane do Punktu Medycznego Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego. Po przeprowadzonym badaniu personel medyczny stwierdza podejrzenie choroby zakaźnej” - informuje kapitan  Wojciech Stańczak - Kierownik Ambulatorium. Zgodnie z ustalonymi procedurami zostaje wprowadzony kod pomarańczowy dla Punktu Medycznego. „Alert pomarańczowy oznacza biologiczne czynniki chorobotwórcze, które mogą wywołać u ludzi ciężkie choroby, a rozprzestrzenianie się ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne” - wyjaśnia podporucznik Beata Gzyl - zastępca Kierownika Ambulatorium.


Po przeanalizowaniu sytuacji z Inspektorem Sanitarnym z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, podejmowane są niezbędne kroki, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków zachorowań. „Lekarze z Punktu Medycznego po zastosowaniu izolacji pacjenta podejrzanego o chorobę zakaźną, zgłaszają potrzebę ewakuacji na wyższy poziom zabezpieczenia medycznego, czyli w tym przypadku do polowego szpitala zakaźnego, zorganizowanego przez personel Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych” - tłumaczy major Przemysław Romelczyk - Oficer Grupy ds. Działań Pododdziałów Medycznych Wysuniętego Stanowiska Kierowania Ćwiczeniem w Nowej Dębie. W polowym szpitalu zakaźnym pacjent podlega czasowej hospitalizacji i diagnostyce, po czym jest ewakuowany do ośrodka, zapewniającego wyższy poziom zabezpieczenia medycznego. Mobilne Laboratorium Mikrobiologiczne przeprowadza identyfikację dostarczonych próbek oraz materiału klinicznego pobranego od poszkodowanych przez Zespół Medyczny.


W trakcie ćwiczenia „Anakonda-14”  pododdziały wojskowej służby zdrowia doskonalą praktyczne działanie zgodnie z ich przeznaczeniem w sytuacji zagrożenia biologicznego, współpracując z organami administracji państwowej.


Tekst: por. Anna Żuchowska

Fot. st. chor. Sławomir Mrowiński

‹‹ cofnij