AKTUALNOŚCI
30 09 2014
Wsparcie chemików
  • drukuj
 Fot. sierż. Radosław Wasilewski

 

W trakcie ćwiczenia „Anakonda-14” swoje codzienne zadania realizowała kompania likwidacji skażeń wydzielona z  1 batalionu chemicznego 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy, która prowadziła wsparcie w zakresie OPMBR na rzecz oddziałów i pododdziałów 12 Dywizji Zmechanizowanej (12DZ).


Podpułkownik Jarosław Żochowski, starszy specjalista Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych powiedział: „Głównym celem działania pododdziałów wojsk chemicznych podczas ćwiczenia „Anakonda-14” jest wsparcie z zakresu obrony przed bronią masowego (OPBMR), działając na korzyść oddziałów i pododdziałów 12DZ. Poza priorytetowymi zadaniami kompanii likwidacji skażeń, która została wzmocniona plutonem rozpoznania skażeń, pododdziałem Ratownictwa Chemicznego i Mobilnym Zespołem do Pobierania Prób (MZPP) jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do unieszkodliwiania i neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych wypełnionych bojowymi środkami trującymi. Zadanie to jest realizowane przez doraźnie powoływaną Grupę Zadaniową CBRN EOD, posiadającą w swojej strukturze pododdziały z wojsk inżynieryjnych i chemicznych. Jednakże, zasadniczym zadaniem działania ćwiczącej kompanii jest prowadzenie rozpoznania i monitorowania wyznaczonych rejonów oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia.


W jednym z etapów ćwiczenia,  w skutek oddziaływania artylerii przeciwnika zniszczony został magazyn środków chemicznych stosowanych w rolnictwie (herbicydy, związki fosforoorganiczne itp.). Posterunki obserwacyjne znajdujących się w rejonie zdarzenia ćwiczących pododdziałów wykryły skażenie. Na rozkaz Dowódcy 12 Dywizji, kompania likwidacji skażeń przeprowadziła likwidację skażeń. Całkowita likwidacja skażeń została przeprowadzona z wykorzystaniem etatowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pododdziału (zestawy IRS-2M oraz IRS-2C).

Należy zwrócić uwagę, że pododdziały wojsk chemicznych już od 2004 roku wydzielają plutony/kompanie do kolejnych Zestawów Sił Odpowiedzi NATO. Ponadto, jeden z batalionów 4 Pułku Chemicznego stał się „rdzeniem” do utworzenia wielonarodowego batalionu chemicznego (Mn-CBRN-Bn) w ramach Zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2012. Natomiast żołnierze z całą świadomością wykorzystują nabyte doświadczenia, które dodatkowo wzbogacane zostały na misjach w Iraku, Afganistanie oraz Bośni i Hercegowinie.


Ćwiczenie „Anakonda-14” jest doskonałą okazją do prowadzenia działań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a zaistniałe zdarzenia (incydenty) zwiększają realizm i znacząco wpływają na dynamikę działania, które nie pozwala na rutynę, umożliwiając żołnierzom przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.


Fot. sierż. Radosław Wasilewski

Zespół Prasowo-Informacyjny Ćwiczenia

 

 

‹‹ cofnij