AKTUALNOŚCI
29 01 2015
Most pojednania
  • drukuj
Baza danych Media Advisor

29 stycznia br. oddano do użytku most podarowany społeczności Republiki Środkowoafrykańskiej przez Republikę Czeską, a zmontowany i osadzony przez włoski pododdział inżynieryjny misji EUFOR RCA na kanale rzecznym pomiędzy 3 i 5 dystryktem w stolicy kraju Bangui.

 

W uroczystości otwarcia udział wzięły najwyższe władze państwowe Republiki Środkowoafrykańskiej na czele z tymczasową prezydent Catherine Samba – Panzą, ministrami poszczególnych resortów, ambasadorami: Francji, Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej honorowymi gośćmi byli również przedstawiciele administracji poszczególnych dystryktów stolicy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

 

Międzynarodowe siły wojskowe reprezentował Dowódca Operacji EUFOR RCA generał Philipe Ponties, trzech dowódców misji  wojskowych realizujących zadania w RŚA: generał Jeana-Marc Bacquet dowodzący misją EUFOR RCA, generał Eric Bellot des Minieres dowodzący misją sił francuskich SANGARIS oraz generał Martin Tument Chomu dowodzący misją ONZ MINUSCA.  

 

Zebranych gości przywitała tymczasowa prezydent RCA Catherine Samba-Panza, która w przemówieniu dziękowała gorąco społeczności międzynarodowej za zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa oraz za wsparcie ludności lokalnej. 

 

Głos zabrał również generał Ponties, który zapewniał o wysiłkach sił międzynarodowych na rzecz wzmocnienia pozycji administracji,  wsparcia sił bezpieczeństwa RŚA, a także o wzmożonych działaniach na rzecz rozwoju ekonomicznego kraju.

 

Po przemówieniach, delegacje oficerów z 12 państw wchodzących w skład EUFOR RCA oraz przedstawiciele rodzin z 3 i 5 dystryktu wspólnie przecięły wstęgę otwierając obiekt mostowy zrealizowany przez siły Unii Europejskiej.

 

Stronę polską reprezentował major Paweł Chabielski służący obecnie w Dowództwie Sił Unii Europejskich, a na  co dzień pełniący służbę w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

 

Nowy most, potocznie nazwany  „Mostem Pojednania” ma łączyć dwie społeczności: chrześcijańską oraz muzułmańską. To symbol walki z uprzedzeniami religijnymi i znak wspólnych dążeń do poszukiwania rozwiązań w sferze bezpieczeństwa. To inwestycja której znaczenie trudno przecenić - pozostaje przede wszystkim przykładem rozwoju gospodarczego stolicy kraju – Bangui.

 

Tekst: mjr Paweł CHABIELSKI

Zdjęcia: Baza danych MEDIA ADVISOR

‹‹ cofnij