AKTUALNOŚCI
29 01 2015
Pomoc humanitarna PKW EUFOR
  • drukuj
mjr Tomasz Kosiński

Trzykrotnie już w 2015 roku Zespół Łącznikowo-Obserwacyjny z Doboju w Bośni i Hercegowinie przeprowadził akcję pomocy humanitarnej dla lokalnej społeczności.

 

Poza działalnością mandatową polskiego Zespołu Łącznikowo-Obserwacyjnego skupiającą się na monitorowaniu sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, żołnierze zorganizowali kolejną już akcję charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin w Bosańskim Brodzie i Moradicy. Pomoc humanitarna, trafiła do Bośni na prośbę żołnierzy od polskich organizacji pozarządowych (Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"), spora  jej część, między innymi: żywność, artykuły szkolne i środki higieniczne trafiły do dzieci z przedszkola nr 1 w Bosańskim Brodzie. Większość artykułów podarowano siedzibie Czerwonego Krzyża jako uzupełnienie potrzeb mieszkańców będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wręczone zostały także paczki z przyborami szkolnymi dla uczniów szkoły podstawowej VUK KARADZIĆ w Tesliću. Dzieci otrzymały od swoich rówieśników z Polski widokówki z życzeniami i pozdrowieniami napisane w języku serbsko-chorwackim. Ten piękny gest dobrej woli pozostanie na zawsze pomostem łączącym młodzież z obydwu  krajów.

 

***

Od 15 września w Bośni i Hercegowinie swoje zadania wypełniają żołnierze VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR/MTT. Trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

 

 

 

Tekst: mjr Maciej WIŚNIEWSKI

Zdjęcia: mjr Tomasz KOSIŃSKI

‹‹ cofnij