AKTUALNOŚCI
29 01 2015
Rekonesans w Republice Kosowa
  • drukuj
Joanna Kasprzak

Wprawdzie do rotacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR pozostało jeszcze cztery miesiące to grupa oficerów kolejnej już XXXII zmiany przeprowadziła rekonesans rejonu przyszłych działań w Republice Kosowa.

 

26 stycznia w godzinach wieczornych do bazy w Novo Selo przybyła grupa rekonesansowa z 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka. W skład delegacji XXXII zmiany PKW weszli specjaliści z przyszłym dowódcą kontyngentu podpułkownikiem  Arkadiuszem  Kujawą na czele oraz kierowniczy personel Narodowego Elementu Wsparcia, których zadaniem było zapoznanie się z aktualną sytuacją polityczną i militarną w rejonie działań oraz ocena warunków w jakich służyć będą żołnierze w poszczególnych bazach na terenie Kosowa.

 

Intensywne przygotowania w specjalistycznym gronie były pomocne w analizie sytuacji kontyngentu oraz ocenie specyfiki zadań, przed jakimi będą stali polscy żołnierze. „Rekonesans rejonu przyszłych działań jest istotnym elementem przygotowań kontyngentu do wykonywania  zadań mandatowych. Pozwala dostrzec różnorodność i problematykę zadań  z jakimi spotkamy się podczas pełnienia służby w ramach XXXII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie.” – powiedział podpułkownik Kujawa.

 

Przyszły dowódca miał również okazję do bezpośrednich rozmów z dowódcami elementów międzynarodowych: Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód (MNBG-E) pułkownikiem Clintonem Bakerem oraz dowódcą FCP- wysuniętego punktu dowodzenia MNBG-E podpułkownikiem Markiem Federovichem. Niezwykle istotnym elementem był również udział przyszłego dowódcy PKW oraz dowódcy kompanii manewrowej w rekonesansie powietrznym na północny Kosowa.

 

Na zakończenie pobytu w Kosowie podpułkownik Kujawa podziękował Dowódcy XXXI zmiany PKW KFOR podpułkownikowi Dariuszowi Wojtkowiakowi za profesjonalne  przygotowanie i zabezpieczenie przedsięwzięć realizowanych w trakcie rekonesansu.

 

  ***

 

Przed personelem 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka pozostały już ostatnie przygotowania i treningi przed zaplanowanym w maju objęciem misji w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie (KFOR).

 

 

Tekst: mjr Jarosław FEDYNIUK

Zdjęcia: Joanna KASPRZAK

‹‹ cofnij