AKTUALNOŚCI
10 02 2015
Konferencja: Bilans polskiej obecności w Afganistanie
  • drukuj
Tadeusz Dornowski

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i Polski Instytut Spraw Międzynatrodowych zorganizował konferencję pt. "Bilans polskiej obecności w Afganistanie", której celem było podsumowanie ponad dwunastoletniego zaangażowania Polski w Afganistanie. Konferencję patronatem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, jak również Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat medialny objęła Polska Zbrojna.

 

Konferencja była doskonałym forum wymiany doświadczeń, poglądów oraz opinii środowiska wojskowego, cywilnych ekspertów i mediów zajmujących się szeroką problematyką zaangażowania Polski w wojskowe misje zagraniczne.

 

Na konferencję przybyło ponad 200 gości, a wśród nich: parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministerstw obrony narodowej oraz spraw zagranicznych, członkowie korpusu dyplomatycznego. Szeroko reprezentowane było środowisko akademickie wojskowe jak również cywilne. Konferencja była miejscem spotkania reprezentantów stowarzyszeń działających na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz weteranów, kombatantów i przedstawicieli mediów.

 

Spotkanie zostało podzielone na trzy panele dyskusyjne, które odzwierciedlały główne aspekty polskiego zaangażowania w Afganistanie: polityczny, wojskowy oraz pomocowy.

 

W pierwszej części dyskusji głos zabrali: Marcin Zaborowski dyrektor Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych, Jakub Gajda ekspert fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz Marek Kręt, ekspert MSZ.

 

Podczas drugiego panelu, wojskowy wymiar polskiego zaangażowania w afgańskiej misji podsumował gen. broni Marek Tomaszycki - Dowóca Operacyjny Rodzajów SZ  wspólnie z Wojciechem Lorenzem analitykiem ds. bezpieczeństwa i przemysłu obronnego Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych oraz publicysta Jarosław Rybak.

 

Panel pomocowy przedstawił szef wydziału współpracy cywilno-wojskowej CIMIC DO RSZ ppłk Sławomir Kaczor wraz z Dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Panią Zuzanną Kierzkowską oraz Patrykiem Kuglem  - analitykiem ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych i problemów globalnych Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych.

 

Moderatorem wszystkich paneli oraz dyskusji która wywiązywała się po wystąpieniach panelistów był Wojciech Cegielski dziennikarz Informacyjnej Agencji Radiowej PRSA  - wielokrotny uczestnik misji ISAF i korespondent z Afganistanu.

 

Podczas konferencji, prof. dr hab. generał dywizji w stanie spoczynku,  Bogusław Pacek doradca ministra obrony narodowej wręczył wyróżnienia instytucjom, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa państwa, obronności, kierowania siłami zbrojnymi oraz przyczyniły się do organizacji dzisiejszej konferencji. Wyróżnienia otrzymali: BBN , Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki za szczególne zaangażowanie i wkład w udział w operacji ISAF wyróżnił: Elżbietę Radziszewską  i Jadwigę Zakrzewską – posłanki na sejm RP, generała brygady w stanie spoczynku Andrzeja Wiśniewskiego - prezesa fundacji Valetudinaria,  Marcina Idzika – prezesa zarządu oraz Jacka Podwysockiego dyrektora handlowego Polskiego Holdingu Obronnego, prof. dr hab. Waldemara Machałę, Dariusza Prosieckiego – dziennikarza TVN „Fakty”, wieloletniego korespondenta z Afganistanu, dr Pawła Perygę, afganologa Jakuba Gajdę, podpułkownika Leszka Stępnia - dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Tomasza Kloca – prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Monikę Nosek – prezesa Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć I Przyszłość”, niezależnego dziennikarza Marcina Górkę oraz Beatę Błaszczyk ze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju i Justynę Joniec-Palczewską – v-ce prezesa fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

 

Podczas konferencji zaprezentowano filmy „Złoty Patrol” i „Wojsko Polskie w Afganistanie 2002-2014” oraz zaprezentowano wystawę zdjęć  Zespołu Reporterskiego „Combat Camera” Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ. Podczas konferencji można było także obejrzeć ekspozycję powstałą z materiałów pochodzących z Centralnej Biblioteki Wojskowej pt.: „Misje Wojska Polskiego 1953-2014”.

 

Tekst: mjr Agnieszka Kossowska

Zdjęcia: Tadeusz Dornowski

‹‹ cofnij