AKTUALNOŚCI
13 02 2015
Pomagamy w Kosowie
  • drukuj
zdjęcia: Joanna Kasprzak

 

Przez trzy dni,  XXXI zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, dzięki działalności polskiego zespołu łącznikowo-monitorującego (LMT) po raz kolejny pomagała najbardziej potrzebującym rodzinom, organizacjom i szkołom w Kosowie.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnej społeczności  przedstawiciele dowództwa Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie oraz żołnierze zespołu łącznikowo-monitorującego zorganizowali akcję przekazania pomocy humanitarnej dla  fundacji „HANDIKOS” oraz dla Kosowskiego Czerwonego Krzyża w gminach Kacanik, Strpce i Djeneral Jankovic. Obie organizacje zajmują się niesieniem pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

 

Żołnierze przekazali, komputery dla szkół podstawowych w Paldenicach, Gorancach, Runjevie oraz do liceum w Strpcach. Dyrektorzy szkół wyrazili swoją wdzięczność nie tylko za dary, ale przede wszystkim za obecność żołnierzy i ich bezinteresowność. Jednak największym podziękowaniem była dla żołnierzy radość dzieci.

 

Prowadzenie akcji humanitarnych pozytywnie wpływa na tworzenie i utrzymywanie bezpośredniej więzi pomiędzy siłami KFOR, a władzami lokalnymi, mieszkańcami Kosowa oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki takim akcjom możliwe jest budowanie pozytywnego wizerunku polskich Sił Zbrojnych. Polscy żołnierze są rozpoznawani i spotykają się z życzliwością i serdecznością na ulicach kosowskich miejscowości.

 

Dzięki darom otrzymanym od fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" oraz ze stowarzyszenia "Szkoły dla Pokoju" udało się zaspokoić najpilniejsze potrzeby najuboższych rodzin w Kosowie.

                                                                         ***

Zespół łącznikowo – monitorujący (LMT - Liaison Monitoring Team)  XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie wykonuje zadania związane z monitorowaniem sytuacji politycznej, ekonomicznej i socjalnej mieszkańców Kosowa. Jednym z istotnych zadań LMT jest nawiązywanie kontaktu z lokalnymi władzami i organizacjami humanitarnymi oraz gromadzenie istotnych informacji, które są wykorzystywane w bieżącej działalności KFOR. Dzięki pracy prowadzonej w terenie przez LMT, KFOR uzyskuje również informacje o sytuacji najbiedniejszych mieszkańców Kosowa.

 

tekst: major Jarosław Fedyniuk
zdjęcia: Joanna Kasprzak

‹‹ cofnij