AKTUALNOŚCI
23 02 2015
Podsumowanie PKW RŚA
  • drukuj

Żołnierze tworzący drugą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowej Afryki powrócili do kraju. Udział w operacji EUFOR RŚA był kolejnym już zaangażowaniem naszych żołnierzy w operację Unii Europejskiej w Afryce, po Demokratycznej Republice Konga oraz Republice Czadu.

 

Misja polskich żołnierzy w RŚA przyczyniła się do międzynarodowego bezpieczeństwa (..) - podkreśliła wiceminister obrony Beata Oczkowicz, która wzięła udział w powitaniu II zmiany polskiego kontyngentu sił Unii Europejskiej. Podziękowania za przygotowanie 50 - osobowego kontyngentu i efektywne wypełnianie zadań wyraził także szef sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ generał dywizji Sławomir Kałuziński.

 

Polscy żołnierze prowadzili działalność w misji Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Republice Środkowoafrykańskiej od czerwca 2014 roku, zarówno I jak i II zmiana polskiego kontyngentu wojskowego liczyła po 50 żołnierzy.

 

Do głównych zadań PKW należała realizacja patroli w składzie kompanii Policji Wojskowej IPU (Integrated Police Unit), zapewnienie stabilnego środowiska poprzez tworzenie warunków umożliwiających niesienie pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej przez organizacje rządowe i pozarządowe. Żołnierze prowadzili także czynności dochodzeniowo-śledcze oraz doradzali lokalnej policji i żandarmerii w zakresie prowadzenia działalności kryminalistycznej. Polscy żołnierze, w ramach misji EUFOR zapewniali także przestrzegania prawa i porządku publicznego w stolicy kraju – Bangui, patrolując wspólnie z francuskimi i hiszpańskimi kolegami ulice miasta, w którym działają także siły misji Unii Afrykańskiej (MISCA) oraz siły francuskiej operacji „Sangaris”. Zadania sztabowe realizowali oficerowie w dowództwie misji w Larissie w Grecji i w Bangui a całość misji zabezpieczał Narodowy Element Wsparcia Logistycznego.

 

Zasadniczy trzon i główną siłę kontyngentu stanowił pluton manewrowy wydzielony z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego a w skład pozostałych elementów PKW wchodzili żołnierze z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Przez 8 miesięcy żandarmi wykonali prawie 200 patroli w rejonie swojej odpowiedzialności – obszarze stolicy Bangui, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych atakami rebeliantów obozów dla uchodźców, pełnili także dyżury w ramach sił szybkiego reagowania i zorganizowali dziesiątki punktów kontrolnych.

 

Pododdziały polskich żandarmów wchodziły w skład międzynarodowej kompanii Policji Wojskowej. Żołnierze stanowili część kontyngentu Europejskich Sił Żandarmerii EUGENDEFOR (European Gendarmerie Force) – międzynarodowej organizacji policji wojskowych, której Polska od czerwca 2013 roku jest pełnoprawnym członkiem. Ze względu na przynależność do tych sił polscy żandarmi na misji nosili niebieskie – a nie szkarłatne berety i odznaki naramienne – elementy umundurowania ujednolicone w EUGENDERFOR.

 

Obecność polskich żołnierzy ŻW przyczyniła się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej ludności. Kluczową kwestią było również stworzenie podstaw bliskiej współpracy i zapewnienie wsparcia władzom lokalnym RŚA.

                                                               

                                                                       ***

 

Nie było to pierwsze zaangażowanie Polski w RŚA, na początku 2014 roku polscy żołnierze brali udział w trzymiesięcznej misji wojsk francuskich w operacji „Sangaris”. Polacy wysłali wtedy do Francji samolot transportowy z załogami i personelem naziemnym.

 

Zaangażowanie w misji EUFOR RŚA stanowiło wypełnienie naszych międzynarodowych i sojuszniczych zobowiązań oraz wzmocniło pozycję naszego kraju w strukturach europejskich i relacjach na arenie międzynarodowej.

 

 

 

tekst: major Agnieszka Kossowska
zdjęcia: starszy chorąży sztabowy Adam Roik i starszy chorąży Waldemar Młynarczyk Zespół Combat Camera DO RSZ 

‹‹ cofnij