AKTUALNOŚCI
24 02 2015
Podziękowania dla żołnierzy sił Unii Eurpejskiej w RŚA.
  • drukuj

 

Na ręce szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wpłynął list od dowódcy Sił Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, generała dywizji Philippa Pontiesa. Generał Ponties podziękował w nim za użyteczny wkład Polski we wsparcie operacji EUFOR oraz wyraził uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania naszych żołnierzy w realizację zadań mandatowych w RŚA, gdzie funkcjonowanie i wykonywanie zadań wymagało od nich wielkiej elastyczności i kunsztu. 

 

 

 

 

 

"Chciałbym wyrazić szczere uznanie dla wysokiego poziomu profesjonalizmu i ponadprzeciętnego wykonywania obowiązków służbowych przez polskich żołnierzy, które zostały dostrzeżone przez wszystkich uczestników operacji (…). Byłem dumny, mogąc dowodzić Polakami, którzy wykonali naprawdę dobrą robotę" – napisał między innymi dowódca Sił Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

 

 

 

Wydział Prasowy DO RSZ
zdjęcia: archiwum Żandarmerii Wojskowej

‹‹ cofnij