AKTUALNOŚCI
28 05 2015
Weterani przed świętem w Bydgoszczy
  • drukuj
st. chor. Waldemar Młynarczyk

W przeddzień głównych uroczystości organizowanych w Bydgoszczy z okazji Dnia Weterana odbyło się wiele przedsięwzięć towarzyszących obchodom, w których uczestniczyli weterani i weterani - poszkodowani z całej Polski.

 

W czwartek, 28 maja, w Bydgoszczy odbyły się ogólnopolskie uroczystości związane z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W tym roku w spotkaniu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyło blisko 100 weteranów reprezentujących stowarzyszenia i organizacje pozarządowe skupiające to środowisko. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa.

 

Weterani uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Polacy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych – doświadczenia przeszłości i współczesne wyznawania”, która zorganizowana została pod patronatem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów SZ, Komendanta Głównego Policji prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. „Wojsko Polskie w misjach poza granicami państwa, na tle konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej", „Teoretyczne i prawne podstawy misji pokojowych i stabilizacyjnych – dylematy i kontrowersje”, „Udział Policji w misjach pokojowych ONZ i operacjach zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej" oraz „Wsparcie żołnierzy z kategorią zdolny do służby z ograniczeniami przez Dowództwo Operacyjne RSZ" to tylko niektóre tytuły referatów prezentowanych podczas konferencji naukowej przez przedstawicieli centralnych instytucji administracji państwowych oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował gen. bryg. Andrzej Tuz z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ, który w swoim wystąpieniu „Doświadczenia i wnioski z udziału w misjach wojskowych" zaznaczył, że zmiany jakie obserwujemy w armii, są również wynikiem naszego udziału w operacjach zagranicznych. Generał przedstawił historię zaangażowania Wojska Polskiego w misje poza granicami kraju oraz omówił wnioski i zdobyte doświadczenia. Podkreślił znaczenie postępu  jaki poczyniono na przestrzeni wszystkich lat polskiego uczestnictwa w operacjach poza granicami kraju, zarówno pod względem wyposażenia, uzbrojenia, jak i doświadczenia bojowego zdobytego przez naszych żołnierzy. Zwrócił uwagę  na szczególną rolę udzielanej pomocy humanitarnej. Zaznaczył, że polscy żołnierze wyjeżdżają na misje po to aby wspierać innych i nieść im pomoc, a działania naszych wojskowych stanowią przykład godny naśladowania. W ramach posiadanych możliwości, starają się zawsze  nawiązywać kontakty z lokalną ludnością w rejonach odpowiedzialności PKW, aby poznawać jej sytuację i podstawowe potrzeby. Obecność Sił Zbrojnych RP ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również podniesienie poziomu warunków życia, w czym niejednokrotnie pomagały rozdawane przez żołnierzy dary: żywność, odzież, środki medyczne czy wyposażenie dla szkół.  Generał zaakcentował,  że wielokrotnie dzięki realizowanym przez Polaków projektom rozwojowym, w najuboższych rejonach tworzono m.in. szkoły, budowano studnie, pomagano rozbudowywać infrastrukturę, podnosić poziom opieki zdrowotnej czy edukacji.

 

Akcentem zamykającym konferencję było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka, który przekazał na ręce gen. Tuza podziękowania dla generała broni Marka Tomaszyckiego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: „Dowództwo Operacyjne jest dla nas opiekunem merytorycznym, zawsze jesteśmy wpierani, zapraszani i mile widziani w Dowództwie Operacyjnym i za to chciałbym serdecznie podziękować” oraz uhonorował medalami pamiątkowymi:

  • prof. dr hab. Janusz  Ostoja – Zagórski  – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
  • prof. dr hab. Jan Waskan – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
  • dr Sławomir Sadowski – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Od godz. 9.00 na strzelnicy „Zawisza” i strzelnicy „Garnizonowej” trwają  zawody strzeleckie o Puchar Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w której bierze udział blisko 130 żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju.  W tym roku zawody poświecone zostały pamięci mjr. Jacka Kosteckiego - lekarza poległego podczas służby w składzie III zmiany PKW Irak.

 

Wieczorem odbędzie się koncert dedykowany Weteranom.

 

Tekst: Jolanta Maciaszek

Zdjęcia: st. chor. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij