AKTUALNOŚCI
29 05 2015
Pamięci poległych w operacjach wojskowych
  • drukuj

 

 

Premier Ewa Kopacz i wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak złożyli dziś kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Dowódcę Operacyjnego reprezentował generał brygady Andrzej Tuz.

 

 

Ważnym miejscem upamiętniania żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji jest Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, usytuowany w bezpośrednim otoczeniu Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Obok znajduje się Ściana Pamięci z nazwiskami wszystkich żołnierzy poległych w misjach, wygrawerowanymi na tabliczkach - baretkach z brązu osadzonych na symbolicznym tle, tworzonym przez stylizowane orły Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Pomnik znajduje się obok Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Uruchomienie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest realizacją zapisów przyjętych w Ustawie  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, która  weszła w życie 30 marca 2012 r. (Dz.U. 2011 nr 205, poz. 1203). Jej głównym przesłaniem było uhonorowanie i wsparcie osób, które na przestrzeni lat uczestniczyły i będą uczestniczyć w przyszłości w  międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej. Centrum zostało otwarte 21 grudnia 2014 roku. Instytucja jest  ośrodkiem, w którym zarówno sami weterani, jak i ich bliscy oraz  rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas  służby poza granicami kraju mogą uzyskać pomoc, wsparcie i poradę, np. w postaci konsultacji prawnych i psychologicznych w zakresie nurtujących ich problemów. Centrum działa na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie podejmowanych inicjatyw.

 

 

                                                                     

                                                                             ***

 

 

Ustawa o weteranach z sierpnia 2011 roku, która weszła w życie 30 marca 2012r. przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych, a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką.

 

 

źródło: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

‹‹ cofnij