AKTUALNOŚCI
29 05 2015
Święto Wojsk Specjalnych w krakowskim Centrum
  • drukuj

29 maja w Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (COS-DKWS) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta komandosów. Do kompleksu koszarowego na krakowskich Pychowicach przybyli liczni goście na czele z przełożonym Centrum gen. broni Markiem Tomaszyckim, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecni byli również dowódcy jednostek Wojsk Specjalnych.

 

Gen. bryg. Jerzy Gut, Dowódca Centrum Operacji Specjalnych w swoim wystąpieniu dokonał bilansu zadań realizowanych przez COS-DKWS od maja ubiegłego roku, uwypuklając wysiłki na kierunku natowskiej certyfikacji oraz pełnionego obecnie dyżuru bojowego Sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych działającego w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy wspierali te wysiłki, podkreślając, że sukces polskich Wojsk Specjalnych na arenie międzynarodowej jest również sukcesem całej naszej armii i nie byłby możliwy gdyby nie efektywne wsparcie ze strony różnych instytucji resortu ON oraz innych rodzajów wojsk. 

 

Dowódca COS-DKWS stwierdził, że patrząc z perspektywy minionych ośmiu lat, można śmiało powiedzieć, że Wojska Specjalne wypełniły wszystkie postawione przed nimi zadania, realizując zarówno koncepcje przełożonych, jak również wizję nakreśloną w 2007 roku przez śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Gen. bryg. Jerzy Gut podkreślił, że Wojska Specjalne stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP wpisują się w ich wszystkie misje, a najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem zawsze było i jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej. Podkreślił, że Wojska Specjalne nie są ani lepsze, ani gorsze aniżeli pozostałe Rodzaje Sił Zbrojnych RP, są po prostu inne i dlatego ich specyfika powinna być uwzględniona. Dowódca COS-DKWS wyraził nadzieję na rychłe skonsolidowanie struktur Wojsk Specjalnych, zapowiedziane przez resort ON w ubiegłym tygodniu. Podziękował dowódcom jednostek Wojsk Specjalnych za przybycie na uroczystość oraz za to, że mimo różnych przeciwności polscy komandosi są jednością i stanowią nadal jedną rodzinę. Dowódca Centrum słowa podziękowania skierował również do włodarzy Krakowa za niezmienne wsparcie okazywane stacjonującym w ich mieście komandosom.

 

- Wojska Specjalne to elita naszej armii. Ich żołnierze wykonują niezwykle odpowiedzialne zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny - powiedział zwracając się do uczestników uroczystości gen. broni Marek Tomaszycki. Dowódca Operacyjny RSZ podkreślił, że polscy komandosi mają bardzo wysoką markę u sojuszników, bowiem w czasie swoich zagranicznych wizyt bardzo często wysłuchiwał niezwykle pochlebnych opinii o polskich Wojskach Specjalnych. Zapewnił również o tym, że sprawa konsolidacji struktur oraz dbania o dalszy rozwój tego rodzaju sił zbrojnych jest dla niego jedną z najbardziej istotnych kwestii.

 

 W czasie zbiórki Dowódca Operacyjny RSZ wręczył wyróżniającym się żołnierzom COS-DKWS Gwiazdy Afganistanu, złote medale za „Zasługi dla obronności kraju” oraz odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”. W imieniu ministra ON odznakę honorową i medal pamiątkowy „Kustosza tradycji, chwały i sławy oręża polskiego” z rąk gen. Tomaszyckiego otrzymał Piotr Wybraniec - dyrektor Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle oraz wielki przyjaciel naszych komandosów.

 

Wśród osób wyróżnionych za wspieranie i pomoc w rozwoju Wojsk Specjalnych medalem pamiątkowym Centrum Operacji Specjalnych znaleźli się: generał rez. Mieczysław Bieniek, gen. broni Marek Tomaszycki, gen. broni. Edward Gruszka, gen. dyw. Piotr Patalong, gen. dyw. rez. Roman Polko, gen. dyw. rez. Jan Kempara, gen. bryg. Cezary Podlasiński, gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski, gen. bryg. rez. Marek Olbrycht oraz senator Bogdan Klich i prof. Artur Gruszczak.

 

Goście mogli obejrzeć sprzęt spadochronowy przygotowany specjalnie na tę okazję przez mieszczące się w Wiśle Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych oraz wystawę militarnych odznak rozpoznawczych i pamiątkowych z niezwykle bogatych zbiorów Andrzeja Kanadysa. W Centrum zaprezentowały się również grupy rekonstrukcji historycznej: „1. Samodzielnej Kompanii Commando” ze Swarzędza oraz „Południe - Polscy Spadochroniarze Wojskowi” z Krakowa. Pokazy wspierali uczniowie klas mundurowych II LO w Chrzanowie.

 

Na zakończenie imprezy złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym twórcę potęgi polskich Wojsk Specjalnych - śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

 

***

 

24 maja 2007 roku powołano Wojska Specjalne jako czwarty rodzaj Sił Zbrojnych. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, Decyzją Ministra Obrony Narodowej, dzień 24 maja ustanowiono Świętem Wojsk Specjalnych. Podniesienie Wojsk Specjalnych do rangi rodzaju Sił Zbrojnych miało ogromne znaczenie, które zasadniczo wpłynęło na ich dalszy rozwój.

 

W 2013 roku polskie Wojska Specjalne osiągnęły pełną zdolność bojową do planowania i dowodzenia operacjami specjalnymi w układzie narodowym i sojuszniczym. Uzyskanie tej zdolności nastąpiło w wyniku zaliczenia narodowej certyfikacji przeprowadzonej w ramach ćwiczenia pk. „Cobra-13”.  Dzięki temu polscy komandosi stali się siódmym członkiem elitarnego grona państw NATO posiadających takie zdolności, a Polska stała się „państwem ramowym” Sojuszu w dziedzinie operacji specjalnych.

 

COS-DKWS rozpoczęło swoje funkcjonowanie 10 stycznia 2014 r. Jego podstawowe zadania to dowodzenie wydzielonymi komponentami Wojsk Specjalnych oraz Zadaniowymi Zespołami Bojowymi wydzielonymi z jednostek WS do działań operacyjnych w kraju i poza granicami. Centrum zbudowano w oparciu o istniejące do końca 2013 roku Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS). Na bazie polskich Wojsk Specjalnych sformowano natowski Komponent Operacji Specjalnych (ang. SOC) wchodzący w skład Sił Odpowiedzi NATO (ang. NRF) edycji 2015. Od 1 stycznia br. kadra COS-DKWS wykonuje zadania w ramach NRF, stanowiąc Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych (ang. SOCC). Dyżur potrwa do końca tego roku.

 

Wydział Prasowy COS-DKWS
Zdjęcia: st. sierż. Marian Dulewicz

***

     W tym świątecznym dniu, składam najlepsze życzenia i gorące podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska, którzy swym codziennym zaangażowaniem wypisują chlubne karty historii Wojsk Specjalnych. 

 

     Dziękuję wszystkim za wytrwałość, profesjonalizm i poświęcenie. Dziękuję za utrzymanie gotowości do obrony naszego kraju i działania we wszystkich zakątkach świata dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i jej obywateli. Stanowicie elitę naszej armii, ciesząc się ogromnym uznaniem społeczeństwa oraz naszych sojuszników.

 

     Szczególne słowa kieruję do żołnierzy rannych i poszkodowanych, Wasza żołnierska postawa jest wzorem najlepszych żołnierskich cnót – honoru, patriotyzmu i poświęcenia. Życzę Wam wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.

 

     W dniu święta pragnę wspomnieć tych, którzy walcząc o pokój, oddali swe życie daleko od ojczystego kraju. Łączymy nasze myśli z rodzinami poległych żołnierzy. Strata Waszych najbliższych dotknęła nas wszystkich. Będziemy zawsze o Nich pamiętać.

 

     Wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Wojsk Specjalnych życzę wszelkiej pomyślności i powodzenia w realizacji dalszych, ważnych zadań w Siłach Zbrojnych. Życzę także żołnierskiego szczęścia, a rodzinom żołnierzy wojsk specjalnym, aby poczuły, że mają wśród siebie ludzi wyjątkowych. Życzę dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

                                                             Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych 

                                                  generał broni Marek Tomaszycki

 

‹‹ cofnij