AKTUALNOŚCI
25 06 2015
Kurs MAREVAL po raz pierwszy w Polsce
  • drukuj

 

Po raz pierwszy w SZ RP, Dowództwo Operacyjne RSZ przy współudziale Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego zorganizowało międzynarodowy kurs w zakresie organizacji i prowadzenia certyfikacji sił morskich (MAREVAL) zgodnie z Allied Command Operations Forces Standards (AFS).

 

Kurs odbył w dniach 23-26 czerwca br. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczestniczyło w nim 41 oficerów z 9 krajów NATO (Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii, Bułgarii, Grecji, Łotwy, Rumunii, Hiszpanii, Polski) i dwóch państw uczestników programu współpracy Partnerstwa dla Pokoju tj. Szwecji i Azerbejdżanu.

 

Uczestników kursu oraz instruktorów z Dowództwa Sojuszu Sił Morskich NATO (MARCOM) oraz SHAPE, którym przewodniczył komandor porucznik Jonathan Neil Caple, przywitał w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ pułkownik  dr Maciej Nelke - Szef Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania.

 

Otwierając kurs pułkownik Nelke podkreślił, że udział w tym przedsięwzięciu jest okazją do zdobycia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu certyfikacji sił morskich co powinno później skutkować profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem certyfikacji narodowych w tym obszarze.

 

Głównym celem kursu było zapoznanie słuchaczy z dokumentami doktrynalnymi oraz procedurami przygotowania, prowadzenia i oceniania sił morskich wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO, Stałych Morskich Grup NATO oraz grup zadaniowych realizujących sojusznicze operacje na morzu.

 

W ciągu czterech dni uczestnicy kursu, w ramach wykładów i pracy w syndykatach, zostali zapoznani z metodologią, ewaluacją oraz szacowaniem kryteriów i tworzeniem nowych procedur certyfikacyjnych. Znajomość standardów i procedur stosowanych do oceniania sił morskich w krajach sojuszniczych w znaczący sposób ułatwia późniejsze ich współdziałanie w ramach grup i zespołów zadaniowych realizujących zadania na morzu.

 

Ponadto, dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum MW, uczestnicy kursu mieli również okazję zapoznać się z historią Marynarki Wojennej RP oraz dziejami oręża polskiego na morzu zwiedzając wystawę tematyczną „Historia polskiej Marynarki Wojennej 1918-2012” oraz Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”.

 

Tekst: kmdr por. Arkadiusz Szczechowicz

‹‹ cofnij