AKTUALNOŚCI
30 06 2015
Konferencja logistyczna KFOR
  • drukuj

 

 

22 czerwca 2015 roku major Tomasz Sobiech, zastępca dowódcy PKW – dowódca Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego XXXII zmiany wziął udział w kwartalnej konferencji poświęconej zabezpieczeniu logistycznemu misji KFOR w Republice Kosowa.

 

W siedzibie dowództwa KFOR w bazie Film City w Prisztinie odbyła się kwartalna konferencja logistyczna, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w bałkańskiej misji. Polski Kontyngent Wojskowy reprezentował zastępca dowódcy PKW – dowódca Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego major Tomasz Sobiech.

 

Konferencję zorganizowali szefowie logistyki oraz Logistycznej Grupy Wsparcia KFOR. Spotkanie miało na celu zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zabezpieczenia i wsparcia logistycznego KFOR, przedstawienie kierowniczej kadry logistyki wszystkich kontyngentów wojskowych w Kosowie oraz omówienie wspólnych celów dotyczących wsparcia logistycznego misji wojskowych. Konferencja była również doskonałą okazją do zapoznania się z sposobami i systemami zabezpieczenia logistycznego organizowanymi przez inne państwa.

 

Konferencję zakończyła dyskusja na poruszane tematy oraz wspólne zdjęcie.

 

tekst: major Tomasz Sobiech
zdjęcia: Dowództwo KFOR

‹‹ cofnij