AKTUALNOŚCI
24 07 2015
Uroczystość polonijna ustanowienia krzyża w Republice Serbskiej
  • drukuj
kpt. Przemysław Rejter

22 lipca br.  żołnierze PKW EUFOR/MTT wzięli udział w uroczystości polonijnej ustanowienia krzyża na polskim cmentarzu w miejscowości NOWY MARTYNIEC (NOVI MARTINAC) w Republice Serbskiej na terytorium Bośni
i Hercegowiny.

 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości, wspólnej modlitwy celebrowanej przez Biskupa wyznania rzymskokatolickiego. Następnie poświęcono pamiątkowy krzyż, który został ufundowany przez Ambasadę RP, złożono wieńce i kwiaty oraz  zapalono pamiątkowe znicze.

 

Ceremonia została zorganizowana z inicjatywy polskich reemigrantów zamieszkujących ziemie południowosłowiańskie w obecnej BiH, włodarzy gminy SRBAC oraz Ambasady RP w SARAJEWIE. Uroczystość podkreśliła wciąż żywą więź Polaków niegdyś zamieszkujących tereny STAREGO i NOWEGO MARTYŃCA do miejsc narodzin i pochówku przodków. W latach 1900-1945 na polskim cmentarzu pochowano około 1500 Polaków. Świadczy to o wielkości tego ośrodka polonijnego w tamtych czasach oraz o dużym udziale Polaków w tworzeniu historii byłej Jugosławii. W tamtym okresie Polacy byli postrzegani, jako krzewiciele nowoczesnej myśli agrarnej, doskonali organizatorzy oraz pionierzy w dziedzinie obróbki drewna oraz hodowli ryb. Na skutek uwarunkowań politycznych po II wojnie światowej większość Polaków została przesiedlona w okolice Bolesławca na Dolnym Śląsku.

 

Uroczysty charakter poświęcenia krzyża został podkreślony udziałem wojskowej asysty honorowej w postaci warty przy krzyżu oraz udziału pocztu sztandarowego PKW EFOR/MTT. W uroczystości między innymi uczestniczyli: Biskup BANJA LUKI ekscelencja Franjo Komarnica, Konsul RP w SARAJEWIE pan Robert Ambroziak, Dowódca IX zmiany PKW EUFOR/MTT ppłk Zygmunt GŁOGOWSKI, zastępca naczelnika gminy SRBAC pan Zoran Djuric, Burmistrz NOWOGRODŹCA pan Robert Relich, sołtys GOŚCISZOWA pan Grzegorz Olejnik oraz reemigranci z Polski i przedstawiciele społeczności lokalnych.

 

Wydarzenie zakończyło się szeregiem przemówień zaproszonych gości oraz przemarszem asysty honorowej.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Przemysław REJTER

 

‹‹ cofnij