AKTUALNOŚCI
28 07 2015
Współpraca ze Strażą Graniczną
  • drukuj

Zakończyło się wspólne działanie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Straży Granicznej w Bieszczadach.

 

Blisko przez dwa tygodnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) prowadziło współdziałanie z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Stacjonująca na lądowisku w Arłamowie (woj. podkarpackie) para śmigłowców Mi-24 wydzielona z 1 Brygady Lotnictwa WL wykonywała loty w rejonie Bieszczad. Prowadzone działania ukierunkowane były na wspólne wykonywanie zadań w rejonie, które ma charakterystykę terenu górzystego i wzajemną wymianę doświadczeń. Ćwiczenia DO RSZ ze Strażą Graniczną pozwalają zwiększyć możliwości systemu Obrony Powietrznej RP w zakresie patrolowania i wykrywania obcych statków powietrznych oraz wzajemnej wymiany informacji.

 

Dowódca Operacyjny RSZ w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje zadania ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, ponadto Dowództwo wspiera Morski Oddział Straży Granicznej w ochronie polskich obszarów morskich. Stąd też na stałe współpracuje w tych zakresach ze Strażą Graniczną.  Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano wspólne działania w różnych regionach kraju, między innymi w okolicach Warszawy i Gdańska.

 

Prowadzona współpraca jest uregulowana wspólnym porozumieniem podpisanym w grudniu ubiegłego roku. Zakres współdziałania pomiędzy DO RSZ i SG obejmuje w szczególności wymianę  informacji w zakresie ochrony granicy państwowej naszego kraju, współpracę dotyczącą poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) w obszarze strefy nadgranicznej i w  sytuacjach kryzysowych oraz szkoleniową.Kooperacja realizowana jest w formie wymiany danych, wzajemnego udostępnianie bazy szkoleniowej, wsparcia technicznego i osobowego oraz prowadzenia wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych.

 

Zrealizowane przedsięwzięcie było przykładem dobrej współpracy organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz realizacji wcześniej podpisanych porozumień.

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij