AKTUALNOŚCI
30 07 2015
Pożegnanie oficerów
  • drukuj
st. chor. sztab. Adam Roik

Generał broni Marek Tomaszycki Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnał oficerów kończących służbę w Dowództwie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez pełniącego obowiązki Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnychpułkownika Macieja Nelke, generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu – Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

W obecności sztandaru wojskowego, kierowniczej kadry żołnierzy i pracowników wojska Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnał pułkownika Szymona Koziatka- oficera skierowanego na Podyplomowe Studia Polityka Obronnej w szkole Sił Zbrojnych w Kanadzie oraz majora Zbigniewa Smykowskiego -  oficera odchodzącego do rezerwy po kilkudziesięciu latach służby.

 

Dziękuję za tę służbę, gratuluję wyróżnienia i skierowania na kurs generalski w Kanadzie.  Mam nadzieję, że będziesz pielęgnował, kultywował, propagował tradycje Dowództwa Operacyjnego, tam gdzie będziesz pełnił służbę. Dziękuję raz jeszcze za służbę i pamiętaj, że  zawsze jesteśmy dla Ciebie otwarci. Życzę powodzenia i licznych sukcesów na nowej ścieżceżycia – powiedział generał Tomaszycki odchodzącemu płk. Koziatkowi.

 

Dowódca Operacyjny RSZ podziękował majorowi Smykowskiemu za lata służby. Dziękuję Panu za te lata służby spędzone w innych jednostkach wojskowych RP,  jak również w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Życzę Panu, aby na nowej ścieżce życia układało się jak najlepiej i aby wszystkie marzenia i cele, które Pan sobie postawił do osiągnięcia się spełniły. Serdecznie dziękuję.

 

Przebieg służby żegnanych oficerów przedstawił pełniący obowiązki Szefa Zarządu Operacyjnego płk Ireneusz Zygmunt. Odchodzącemu na kurs życzył, aby osiągnął założone cele, a kończącemu służbę życzył pomyślności i dużo zdrowia. W imieniu swoim i kolegów przekazał również drobny upominek.

 

Odchodzący oficerowie podziękowali swoim przełożonym współpracownikom oraz podwładnym - zarówno kadrze jak i pracownikom wojska - za wspólny trud i poświęcenie wkładane w codzienną służbę i pracę.

 

Pułkownik Koziatek powiedział: Ja ze swojej strony chciałbym podziękować za służbę w Dowództwie Operacyjnym szczególnie płk. Maciejowi Nelce - mojemu pierwszemu przełożonemu, moim podwładnym kolegom z Oddziału Operacji Lądowej, bo spędziłem tam trzy lata i zawsze było wzorowo z ich strony. Chciałbym podziękować płk. Markowi Matyni, który jest nieobecny przebywa na urlopie. Dziękuję za czas spędzony w Centrum Dowodzenia. Szczególnie dziękuję  moim kolegom i podwładnym z Połączonego Centrum Operacyjnego za te ostatnie 18 miesięcy, bo był to jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu i gdyby nie ich praca to na pewno nie byłoby tak prosto. Na koniec chciałbym podziękować Panu Generałowi za to, że zauważył pracę nie tylko moją ale i mojego zespołu. Bo to, że idę na studia to nie tylko moja zasługa, ale przede wszystkim moich podwładnych bo ich pracę było widać i podlegała ona ocenie. Dziękuję Wszystkim, z którymi współpracowałem w Dowództwie.

 

Kończący służbę w szeregach armii mjr Smykowski, żegnając się powiedział, że nie jest to łatwa decyzja. Podziękował swoim przełożonym płk. Adamowi Trociowi oraz płk. Ireneuszowi Zygmuntowi: Chciałbym podziękować również swoim kolegom, z którymi miałem okazję współpracować. Myślę, że jest to odpowiedni czas żeby skupić się na swoim życiu, które zamierzam poświęcić rodzinie. Na koniec mjr Smykowski złożył również podziękowania na ręce generała Tomaszyckiego.

 

Dowódca Operacyjny dziękując za lata nienagannej służby oraz za trud i poświęcenie z jakim wykonywali swoje zadania, wręczył oficerom pamiątkowe ryngrafy i życzenia. Uroczystość zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wspólnym zdjęciem.

 

***

Decyzją Ministra Obrony Narodowejz dnia 30 czerwca 2015r.płk Szymon Koziatek– dotychczas pełniący obowiązki na stanowisku Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego Zarządu Operacyjnego – J3 został zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 2 sierpnia 2015 r. skierowany został na Podyplomowe Studia Polityka Obronnej w szkole Sił Zbrojnych w Toronto, jednocześnie z dniem 2 sierpnia 2015 r. przeniesiony został do rezerwy kadrowej MON.

 

Rozkazem Dyrektora Departamentu Kadr MON z dnia 10 czerwca 2014 r. mjr Zbigniew Smykowskispecjalista Oddziału Planowania Kryzysowego Zarządu Operacyjnego – J3 został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i z dniem 31 lipca 2015 r. przeniesiony do rezerwy.

 

 

Tekst: Jolanta Maciaszek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Adam Roik

 

 

‹‹ cofnij