AKTUALNOŚCI
24 09 2015
Działalność Sekcji Personalnej w PKW KFOR
  • drukuj
kapitan Janusz Głębocki

Wśród żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Kosowa, których główny trzon stanowią żołnierze z 1 batalionu zmechanizowanego im. Szwoleżerów Mazowieckich, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, swoje obowiązki pełnią również żołnierze z Sekcji Personalnej (S – 1).

 

Sekcja S – 1 XXXII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego usytuowana jest w strukturze wewnętrznej Grupy Dowódcy PKW KFOR. Kapitan Adam Budnicki pełni obowiązki starszego oficera sekcji, natomiast sierżant Krzysztof Purcha jest starszym podoficerem sztabowym sekcji.

 

Specjaliści potrafią poradzić sobie z ilością przetwarzanych informacji, ponieważ posiadają doświadczenie pracy sztabowej nabyte zarówno w kraju, jak i na misjach zagranicznych. Procentuje to dziś ich efektywnością w PKW KFOR.

 

Do zadań sekcji S – 1  należy między innymi:

  • Przygotowywanie i sporządzanie meldunków w systemie krajowym
    i koalicyjnym;
  • Prowadzenie Rozkazu Dziennego Dowódcy PKW;
  • Kierowanie działalnością kadrową, ustalanie potrzeb i uzupełnianie stanowisk służbowych zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjno – etatową;
  • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów kadrowych w stosunku do żołnierzy oraz pracowników wojska PKW KFOR.

 

W ostatnim czasie sekcja S − 1 dokonała wyliczeń statystycznych, z których wynika, że zdecydowaną większość kontyngentu stanowią żołnierze i pracownicy wojska w przedziale wiekowym pomiędzy 20 – 40 rokiem życia – jest ich 180. Natomiast w przedziale wiekowym 40 – 50 jest 52 żołnierzy.  Jeśli chodzi o statystykę w podziale mężczyźni – kobiety, to kształtuje się ona na poziomie 95% do 5 %.

 

Pod koniec misji XXXII zmiany, Sekcja Personalna będzie miała jeszcze więcej pracy przy dokumentach jakie trzeba będzie przygotować dla każdego żołnierza.

 

Wiemy, że możemy na nich liczyć i życzymy im powodzenia.

 

Tekst: porucznik Grzegorz Jasianek

Zdjęcia: kapitan Janusz Głębocki

‹‹ cofnij