AKTUALNOŚCI
26 01 2016
Warsztaty z przedstawicielami Gwardii Narodowej
  • drukuj
Tadeusz Dornowski

Przedstawiciele Gwardii Narodowej Stanu Illinois, resortu obrony narodowej oraz układu pozamilitarnego wymieniają doświadczenia z organizacji szczytu NATO na warsztatach zorganizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Warsztatom przewodniczy Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady pilot Tadeusz Mikutel. W spotkaniu uczestniczą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Lotniska Chopina, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sil Zbrojnych reprezentują szefowie i przedstawiciele komórek wewnętrznych: Szefostwa Obrony Powietrznej, Zarządu Operacyjnego J-3, Połączonego Centrum Operacyjnego, Oddziału Reagowania Kryzysowego i Współdziałania z Układem Pozamilitarnym, Oddziału Koordynacji Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej, Oddziału Komunikacji Społecznej.

 

W trakcie warsztatów poruszane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz prowadzenia informowania i komunikacji strategicznej. Przedstawiciele Szefostwa Obrony Powietrznej prezentują tematy związane z przekraczaniem polskiej granicy w przestrzeni powietrznej przez obce wojskowe statki powietrzne, wprowadzaniem rejonów ograniczeń lotów, możliwościami wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej. Zaproszeni goście z PAŻP oraz Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego omówili strukturę i wykorzystanie przestrzeni powietrznej oraz realizację misji Air Policing. Przedstawiciel MSZ zaprezentował rozwiązania w zakresie przygotowań do szczytu NATO w kontekście polityki informacyjnej. Strona amerykańska podzieliła się doświadczeniami z informowania w czasie kryzysu oraz budowaniu kampanii informacyjnej na przykładzie Szczytu NATO w Chicago. Gwardziści zaprezentowali również wielopłaszczyznowe ujęcie komunikacji strategicznej z własnej prespektywy. Dwa tematy omawiane przez Oddział Komunikacji Społecznej poświecone były ćwiczeniom Anakonda, a dokładnie doświadczeniom z poprzednich edycji w budowaniu kampanii informacyjnej jak i trwającym przygotowaniom do czerwcowego ćwiczenia oraz komunikacji strategicznej.

 

Warsztaty są kontynuacją wymiany doświadczeń z przedstawicielami Gwardii Narodowej Stanu Illinois prowadzonej przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Tekst: Jolanta Maciaszek
Zdjęcia: Tadeusz Dornowski

 

 

 

 

 

‹‹ cofnij