AKTUALNOŚCI
27 01 2016
Pożegnanie oficerów z Dowództwem Operacyjnym
 • drukuj
st. chor. Waldemar Młynarczyk

W obecności sztandaru wojskowego kadra i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnali żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową oraz oficerów wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez  generała brygady Andrzeja Tuza Szefa Pionu - Zastępcę Szefa Sztabu ds. operacyjnych, generałowi brygady  Sławomirowi Wojciechowskiemu Zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ.

 

Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych przypomniano drogę zawodową żołnierzy: kończących zawodową służbę wojskową oraz wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe.

 

Generał Wojciechowski podziękował oficerom w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ generała broni Marka Tomaszyckiego oraz wszystkich żołnierzy i pracowników wojska za wspólną służbę i długoletni wkład pracy na rzecz Rzeczypospolitej. Wyrażając szacunek i uznanie zwrócił również uwagę na ogromne osiągnięcia oficerów w czasie ich służby i wielki zasób wiedzy na dotychczas zajmowanych stanowiskach. „Wszyscy włożyliście bardzo dużo pracy w funkcjonowanie Dowództwa Operacyjnego. Dziękuję Wam za lata nienagannej służby oraz za trud i poświęcenie z jakim wykonywaliście swoje zadania. Koniec służby, na pewno będzie dla Was ogromnym świadectwem, że coś osiągnęliście. Wszystkiego dobrego na nowej drodze, jestem przekonany, że Wasze doświadczenie i wiedza zostaną właściwie wykorzystane w przyszłości. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz życzę powodzenia”– dodał generał Wojciechowski.

 

Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ wręczając dyplomy uznania  oraz pamiątkowe ryngrafy życzył także wyznaczonym oficerom na nowe stanowiska służbowe spełnienia wszystkich planów, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny.

 

W imieniu oficerów kończących zawodową służbę wojskową, głos zabrał pułkownik Tadeusz Kowalski: „Chciałbym serdecznie podziękować, w imieniu swoim i kolegów i za lata wspólnej służby, wsparcie oraz za pomoc w DO RSZ, gdzie zdobywaliśmy nowe doświadczenia zawodowe wśród przyjaznych i życzliwych Nam ludzi. Była to praca, która dawała Nam wiele satysfakcji pod przewodnictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Był to zaszczyt oraz ogromne wyzwanie, by móc służyć w Dowództwie u boku takich ludzi. Serdecznie dziękujemy za wszystko, Panu generałowi Wojciechowskiemu oraz wszystkim zgromadzonym”.

 

Minister Obrony Narodowej oraz Dyrektor Departamentu Kadr z dniem 31 stycznia 2016 r. zwolnili z zawodowej służby wojskowej nw. żołnierzy zawodowych:

 

 • Płk. Tadeusza Kowalskiego – Szefa Oddziału Reagowania Kryzysowego i Współdziałania z Układem Pozamilitarnym,
 • Płk. Tomasza Ciężkiego – Szefa Oddziału Zarządzania Wymaganiami Informacyjnymi,
 • Płk. Wiesława Pawłuckiego – Szefa Oddziału Planowania Zabezpieczenia Materiałowego,
 • Płk. Marka Zyznowskiego - pełniącego służbę w rezerwie kadrowej MON,
 • Ppłk. Grzegorza Wajdę – Kierownika Klubu DO RSZ,
 • Ppłk. Mariusza Ziołę – Starszego Specjalistę Oddziału Kontroli Operacyjnej i Certyfikacji,
 • Ppłk. Mariana Paczosa – Szefa Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym i Systemami Kryptograficznymi,
 • Ppłk. Tomasza Wołka – Szefa Wydziału Kierowania JISTAR,
 • Ppłk. Tomasza Hahaja – Starszego specjalistę Oddziału Operacji Powietrznych,
 • Ppłk. Jacka Ropalskiego – Starszego Specjalistę Wydziału Rozpoznania Elektronicznego,
 • Kmdr. por. Mariusza Kłosa – Starszego Specjalistę Oddziału Operacji Powietrznych.

 

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Rozkazem Personalnym Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwolnieni zostali z wcześniej zajmowanych stanowisk służbowych i z dniem 1 lutego 2016r. wyznaczeni zostali na nowe stanowiska:

 

 • Ppłk Janusz Sroka – dotychczas pełniący służbę w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr, Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr został skierowany do wykonywania zadań służbowych do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych –  P5 w Sztabie Generalny Wojska Polskiego,
 • Mjr Piotr Sokal – dotychczas pełniący obowiązki na stanowisku Zastępcy Kierownika Klubu, Rozkazem Personalnym Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych został wyznaczony na stanowisko służbowe Kierownika Klubu DO RSZ, jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na stanowisku zostanie mianowany na stopnień podpułkownika. 

 

Zwieńczeniem uroczystego pożegnania była wspólna pamiątkowa fotografia na tle Sztandaru Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który wraz z Pocztem Sztandarowym uświetnił dzisiejszą uroczystość. Odchodzący oficerowie dokonali także wpisów do księgi pamiątkowej DO RSZ.Tekst: Jolanta Maciaszek

Zdjęcia: st. chor. Waldemar Młynarczyk

 

‹‹ cofnij