AKTUALNOŚCI
25 02 2016
Szef Sztabu Generalnego SZ Rumunii z wizytą w DO RSZ
  • drukuj

 

 

Gościem Dowódcy Operacyjnego RSZ generała broni Marka Tomaszyckiego był przebywający z wizytą w Polsce szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii generał Nicolae-Ionel Ciucă. 

 

W spotkaniu uczestniczyli także attaché obrony przy Ambasadzie Rumunii w Warszawie pułkownik Romeo-Mihail Tăbîrcă, dowódca Narodowego Wojskowego Centrum Dowodzenia pułkownik Vasile Toader oraz zastępca szefa Zarządu Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP generał brygady Wojciech Kucharski wraz z attaché obrony przy Ambasadzie RP w Bukareszcie płk Tomasz Domański.

 

 

Podczas wizyty generałowie omówili bilateralne relacje wojskowe sił zbrojnych Rumunii i Polski, dokonali oceny współczesnych zagrożeń militarnych, z uwzględnieniem dynamiki zmian w środowisku bezpieczeństwa w Europie oraz poruszyli problematykę transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Generał Ciucă interesował sie także kierunkami rozwoju i zmianami organizacyjnymi w Wojsku Polskim. Wiele uwagi poświęcono prowadzonemu pod flagami NATO, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych polskiemu zaangażowaniu w misjach i operacjach poza granicami kraju oraz roli, organizacji i zadaniom DO RSZ wraz z zakresem realizowanej przez dowództwo współpracy międzynarodowej.

 

W trakcie spotkania przedstawiono rumuńskiej delegacji koncepcję ćwiczenia pk.: ANAKONDA-16, zaangażowanie wojsk sojuszniczych, oraz rozwój scenariusza ćwiczenia wraz z korelacją z innymi ćwiczeniami prowadzonymi przez NATO. Z dużym zainteresowaniem rozmawiano o dotychczasowej polsko-rumuńskiej współpracy wojskowej oraz o możliwościach jej poszerzenia. Istotnym wątkiem rozmów były obszary rozwijania współpracy w ramach wspólnych ćwiczeń i szkoleń.

 

Wizytę zakończył wpis do księgi pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wspólne  zdjęcie.

 

 

                                                                              ***

 

Dwustronna współpraca wojskowa między resortami obrony narodowej Polski i Rumunii rozwija się intensywnie. Szczególnym impulsem do pogłębienia współdziałania było podpisanie w 2011 roku planu działania do polsko-rumuńskiej Deklaracji o Partnerstwie Strategicznym. Kontakty na szczeblu kierownictw ministerstw są cykliczne i odbywają się głównie w ramach kolejnych rund polsko-rumuńskiego Dialogu Strategicznego. 

 

 

mjr Agnieszka Kossowska
zdjęcia: st.chor. mar.  Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij