AKTUALNOŚCI
29 02 2016
42 lata owocnej służby na rzecz Ojczyzny
  • drukuj
 
 
Żegnamy dzisiaj wybitnego generała i jednocześnie przedstawiciela krakowskiej ziemi, związanego przez całe swoje życie z Krakowem i ziemią małopolską” – mówił do zgromadzonych na uroczystości pożegnania z mundurem gen. bryg. Bogdana Tworkowskiego

 

 

...gospodarz uroczystości – gen. dyw. dr Cezary Podlasiński.

Zgromadzeni w miniony piątek w Sali Tradycji Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie byli uczestnikami oficjalnego pożegnania ze służbą wojskową generała brygady Bogdana Tworkowskiego.

 

Gospodarz i jednocześnie dowódca krakowskiego Centrum – generał dywizji dr Cezary Podlasiński po powitaniu przybyłych na tę uroczystość gości, odniósł się do bogatego bagażu doświadczeń bohatera uroczystości – generała Tworkowskiego, podkreślając jego wielkie oddanie przez te ponad 40. lat służby na rzecz Ojczyzny.

 

Twoja droga służby jest tak bogata, że niejeden mógłby się szczycić posiadaniem jej. (…)Doświadczenie jest przypisane do munduru, a oprócz ćwiczeń i szkoleń czas poświęcony na służbie na misjach poza granicami kraju pokazuje na co nas stać. Generał Tworkowski-dowodząc polskim kontyngentem w Afganistanie pokazał swoją wielką klasę, gdy w wielu niełatwych tam sytuacjach przyszło mu dowodzić” – podkreślał w swoim przemówieniu do zgromadzonych gości, żołnierzy i pracowników wojska dowódca COLąd-DKL.

 

Przebieg 42-letniej służby generała brygady Bogdana Tworkowskiego jest imponujący. Przez wiele lat był związany z 6. Brygadą Powietrznodesantową im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie, którą dowodził od 2010 do 2012 roku. Brał m.in. udział w wielu misjach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii, Bośni, Kosowie, Iraku(trzykrotnie)oraz dowodził PKW w Afganistanie w 2012 roku.

 

Na uroczystość pożegnania z mundurem generała Tworkowskiego przybyli m.in. przedstawiciele dowództw, jednostek wojskowych, duchowieństwa, władz miasta Krakowa, Bractwa Kurkowego oraz przyjaciele bohatera piątkowej uroczystości.

 

Reprezentujący Dowódcę Operacyjnego RSZ – generał brygady Sławomir Wojciechowski – zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ w imieniu przełożonego i swoim własnym podziękował generałowi Tworkowskiemu za służbę, gratulując mu osiągnięć i wierności ideałom.

 

Wspaniały kolega, dowódca i przyjaciel” – tak ocenił podczas swojego wystąpienia osobę żegnającego się z mundurem generała Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych –generał broni Edward Gruszka, wspominając szczególnie wspólnie spędzony czas na misjach poza granicami kraju, określając  wszystkie lata współpracy  mianem sukcesów.

 

W imieniu swoim, żołnierzy i pracowników wojska Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego dziękuję za te kilkadziesiąt lat tej fantastycznej służby”– zwracał się do bohatera uroczystości dowódca krakowskiego Centrum, wręczając pamiątkowy medal COLąd – DKL z wizerunkiem patrona Centrum – generała Andersa. Generał Podlasiński wręczył także kwiaty małżonce generała Tworkowskiego – obecnej na uroczystości pożegnania męża z mundurem.

 

W trakcie uroczystości zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ – generał brygady Sławomir Wojciechowski wręczył generałowi Tworkowskiemu „Gwiazdę Afganistanu” nadaną mu przez Prezydenta RP.

 

Sam bohater uroczystości złożył serdeczne podziękowania za wspólne lata służby obecnym na uroczystości żołnierzom oraz osobom, z którymi było mu dane współpracować podczas jego długoletniej służby w Krakowie, wspominając jednocześnie ważne momenty w swojej długoletniej karierze wojskowej.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowym wpisem do Księgi Pamiątkowej krakowskiego Centrum i składaniem życzeń od przybyłych na to spotkanie zaproszonych gości i przyjaciół generała Tworkowskiego.

 

tekst: mjr Justyna Balik

zdjęcia: Tadeusz Dytko

 

‹‹ cofnij