AKTUALNOŚCI
23 04 2016
Generał Wojciechowski w PKW KFOR
  • drukuj

 

Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wizytował Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie

 

22 kwietnia br. Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) gen. bryg. Sławomir Wojciechowski wizytował żołnierzy XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Kosowie. Celem wizyty było sprawdzenie poziomu wykonywania obowiązków mandatowych przez polskich żołnierzy. Podczas wizyty w Republice Kosowa generał Wojciechowski rozmawiał z Dowódcą KFOR (ang. Kosovo Force) gen. dyw. Guglielmo Luigim Migliettą oraz zastępcą dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód ppłk. Michaelem Wegscheiderem. Główne tematy rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji polityczno - militarnej w Kosowie oraz realizacji zadań przez żołnierzy polskiego kontyngentu.

 

 

Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ generał Sławomir Wojciechowski spotkał się także z żołnierzami z Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR stacjonującymi w bazach Marechal de Lattre de Tassigny, Film City oraz Bondsteel. Podczas spotkań generał Wojciechowski podziękował żołnierzom za ich dotychczasową służbę w kontyngencie. Podczas spotkania z żołnierzami PKW KFOR Dowódca XXXIII zmiany ppłk Dariusz Dróżdż wręczył zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. Sławomirowi Wojciechowskiemu ryngraf PKW KFOR.

 

***

 

W Republice Kosowa, pod auspicjami NATO służy 250 polskich żołnierzy w składzie misji KFOR (Kosowo Force). W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek żołnierzy PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

 

 

tekst: kpt. Dariusz Guzenda
zdjęcia: chor. Marynarki Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij