AKTUALNOŚCI
23 04 2016
Synchronizacja do ANAKONDA-16 zakończona
  • drukuj

 

W piątek w krakowskim Centrum zakończyła się dwudniowa synchronizacja działań wszystkich elementów ugrupowania bojowego komponentu lądowego, którymi w czerwcu w trakcie ćwiczenia ANAKONDA-16 będzie dowodził dowódca COLąd-DKL.

 

W synchronizacji wzięli udział dowódcy związków taktycznych  oraz oddziałów Wojsk Lądowych SZ RP tworzących elementy ugrupowania bojowego komponentu lądowego. Podczas tych dwudniowych szkoleń obecny był również dowódca 4 Dywizji Amerykańskiej -  gen. dyw. Ryan F. Gonsalves. Dowodzona przez niego dywizja wraz z polskimi związkami taktycznymi będzie odgrywała jedną z głównych ról podczas czerwcowego ćwiczenia z wojskami pk. ANAKONDA-16.

 

Synchronizacja działań była jednym z zasadniczych przedsięwzięć w procesie przygotowania do  ćwiczenia pk. ANAKONDA-16. Synchronizacja dała możliwość skoordynowania w czasie i przestrzeni poszczególnych zadań elementów ugrupowania, ich doprecyzowania oraz omówienia współdziałania.

 

„Zakończona w piątek synchronizacja do ćwiczenia ANAKONDA-16 upewniła mnie-dowódcę komponentu lądowego jak i wszystkich uczestników ugrupowania komponentu lądowego, że sytuacja taktyczna i zadania dla poszczególnych elementów ugrupowania są zrozumiałe i można spokojnie realizować dalszy proces przygotowania do czerwcowego ćwiczenia. Dwudniowy pobyt dowódców  związków taktycznych  oraz oddziałów Wojsk Lądowych SZ RP tworzących elementy ugrupowania bojowego komponentu lądowego  oprócz spraw typowo związanych z ćwiczeniem, pozwolił na wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy 4 Dywizją Amerykańską a jednostkami tworzącymi ugrupowanie komponentu lądowego. Był to także czas umożliwiający synchronizację poszczególnych czynności i działań związanych z przygotowaniem samego ćwiczenia. Dodatkowo wstępnie zostały omówione dni podczas ANAKONDY, w których dowództwo  4 Dywizji będzie podległe pod dowództwo komponentu lądowego”– podsumował zakończoną synchronizację dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego – generał dywizji dr Cezary Podlasiński.

 

tekst: mjr Justyna Balik
zdjęcia: mjr Dominik Kaczmarek

‹‹ cofnij