AKTUALNOŚCI
25 04 2016
Ostatni konwój logistyczny
  • drukuj
kpt. Dariusz Guzenda

Do XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie przybył ostatni w tej rotacji transport logistyczny.

 

Minęło ponad pięć miesięcy od wyjazdu żołnierzy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy na misję w składzie XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR. W Kosowie służą oni w Narodowym Elemencie Wsparcia Logistycznego (NEWL). NEWL to zespół specjalistów pod dowództwem majora Roberta Szpakowskiego, który pełni równocześnie funkcję Zastępcy Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Do ich zadań należy m. in. organizacja i zabezpieczenie konwojów logistycznych. Ostatni, podczas XXXIII zmiany PKW,  transport dotarł do Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo 26 kwietnia.

 

                                                                             ***

 

W trakcie XXXIII zmiany PKW KFOR żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego zabezpieczyli przybycie w rejon wykonywania zadań mandatowych czterech konwojów logistycznych, których przeznaczeniem jest baza Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Novo Selo. W ramach przyjęcia i przekazania transportów, NEWL jest organizatorem wielokilometrowych konwojów, które przemierzają drogi Republiki Kosowa, Czarnogóry i Bośni, przewożąc mienie dla polskich misji EULEX (ang. European Union Rule of Law Mission in Kosovo) oraz EUFOR (ang. European Union Force in Bosnia and Herzegovina).

 

Tekst: NEWL, kpt. Dariusz Guzenda

 

Zdjęcia: kpt. Dariusz Guzenda

‹‹ cofnij