AKTUALNOŚCI
24 05 2016
Dowódca Operacyjny RSZ z wizytą w Centrum Weterana
  • drukuj

 

 

Dowódca Operacyjny RSZ  gen. broni Marek Tomaszycki odwiedził dziś Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 

Wizyta generała Tomaszyckiego, była okazją do oddania hołdu żołnierzom poległym w trakcie służby poza granicami państwa, zapoznania się ze strukturą organizacyjną i zadaniami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz zwiedzenia Sali Tradycji. Dowódca Operacyjny podarował Centrum kilka eksponatów do kolekcji: ozdobny krzyż ze szrapneli pocisków – pamiątkę ze wzgórz Golan, ryngraf z misji NATO w Kosowie, medal pamiątkowy 10 lat w Służbie Pokoju oraz czapkę i apaszkę żołnierza ONZ. Pamiątki wzbogacą ekspozycję Sali Tradycji. Generał obiecał również wsparcie w pozyskiwaniu pamiątek od weteranów.

 

 

W trakcie wizyty generał Tomaszycki odwiedził również biuro Zespołu Wsparcia Weteranów, które służy rozwiązywaniu problemów weteranów oraz ich rodzin. Spotkanie było okazją do przybliżenia Dowódcy Operacyjnemu RSZ potrzeb środowiska weteranów. Generał Tomaszycki pisa sie take do Ksigi Pamitkowej Centrum.

 

 

 

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, mające swoją siedzibę w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 6a, rozpoczęło działalność 21 grudnia 2014 r. Jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.

 

 

Zgodnie z założeniami Centrum pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań uzyskują pomoc i radę. Korzystają także z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

 

 

Ważnym miejscem upamiętniania żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji jest Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, usytuowany w bezpośrednim otoczeniu Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Obok znajduje się Ściana Pamięci z nazwiskami wszystkich żołnierzy poległych w misjach, wygrawerowanymi na tabliczkach - baretkach z brązu osadzonych na symbolicznym tle tworzonym przez stylizowane orły Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

tekst: Mariusz Sybilski
zdjęcia: Piotr Lisowski 

 

 

 

 

 

‹‹ cofnij