AKTUALNOŚCI
28 05 2016
Misje pokojowe wczoraj i dziś
  • drukuj

Weterani oraz uczestnicy misji pokojowych rozmawiali o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość misji podczas konferencji popularno-naukowej.

 

W przeddzień głównych uroczystości organizowanych z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ przeprowadzono konferencję popularno-naukową pt. "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość misji pokojowych". Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Klubie WAT.

 

"Z ogromną satysfakcją podkreślam fakt, że społeczność międzynarodowa wysoko oceniała udział Polek i Polaków w niebieskich beretach w misjach poza granicami kraju, którzy z ogromnym zaangażowaniem i wysokim profesjonalizmem służyli na rzecz pokoju na różnych kontynentach. Byliśmy ambasadorami Polski w świecie i świata w Polsce. To na moje ręce Jan Paweł II 11 maja 1995 roku, w Libanie przekazał życzenia dla uczestników misji pokojowych nawiązując do jednego z 8 błogosławieństw przekazanych na Górze Tabor." mówił witając uczestników konferencji prezes SKMP ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak. Dodał jednocześnie "jestem głęboko przekonany, że będzie to inspirujące spotkanie naukowe od dawna oczekiwane w naszym środowisku." Wyraził także podziękowania dla gen. broni Marka Tomaszyckiego oraz gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka za ich zaangażowanie i wsparcie konferencji a także aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 

W trakcie konferencji swoje referaty wygłosili przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademii Obrony Narodowej, Policji i JW 2305. Jako pierwszy głos zabrał gen. bryg. Andrzej Tuz prezentując zgromadzonym "Działalność Sił Zbrojnych RP w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w 2015 roku". Szef Pionu Operacyjnego DO RSZ omówił realizowane zadania w ramach poszczególnych kontyngentów, miejsce stacjonowania, liczebność kontyngentów oraz uwarunkowania polityczne i gospodarcze ich funkcjonowania wraz z korzyściami płynącymi dla SZ RP. Podzielił sie również swoimi wspomnieniami z pobytu na misjach.

 

Reprezentanci AON dr Anna Mróz-Jagiełło prezentowała temat "Udział Polskich Sił Zbrojnych w działaniach poza granicami państwa w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP." Natomiast mjr dr Wojciech Sójka omówił tło historyczne, znaczenie działalności PKW w Libanie w latach 1999-2009 podsumowując wystąpienie wnioskami wypływające z naszego zaangażowania w ujęciu: politycznym, wojskowym oraz przyszłościowym.

 

Pan Samuel Moussa tłumacz, weteran poszkodowany z Iraku krótko przedstawił rolę tłumacza na misji. Podziękował Polsce za wszystko co dla niego zrobiła a także polskim lekarzom za uratowanie życia i opiekę.

 

Krótki referat na temat "Misje JW 2305" wygłosił st. chor. sztab. rez. Marcin Sikora. Tytułem wstępu nawiązał do historii JW 2305 i powód jej powstania, a następnie omówił kolejno misje, w których brała udział jednostka. Przeszedł od Haiti w 1994 roku poprzez działania na Bałkanach, w Kuwejcie gdzie przedstawił również powody zaangażowania polskich żołnierzy na przykładzie kilku operacji kończąc omówienie misjami w Iraku i Afganistanie.

 

"Polska Policja w misjach poza granicami kraju" to temat wystąpienia przedstawiciela Komendy Głównej Policji mł. insp. Ryszarda Bąkowskiego. Prelegent przedstawił zgromadzonym rys historyczny zaangażowania Policji w misje, proces rekrutacji kandydatów i stawiane przed nimi wymogami a także proces szkolenia. Prezentację uzupełniły informacje o aktualnie trwających misjach policyjnych.

 

Założenia badawcze pracy dotyczące systemu opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzin zaprezentowała mgr Agata Krzemińska z AON. Odwołała się do zidentyfikowanych problemów oraz uzasadniła konieczność podjęcia badań w tym temacie celem doskonalenia istniejącego systemem opieki.

 

Podsumowując konferencję Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zachęcał młodych naukowców do kontaktu ze środowiskiem weteranów, w którym są duże pokłady wiedzy do wykorzystania. Podziękował również wszystkim za udział.

 

Miłym akcentem spotkania było złożenie podziękowań gospodarzowi konferencji Rektorowi-Komendantowi WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi z okazji zbliżającego się przekazania obowiązków na stanowisku. Z ramienia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych życzenia przekazał szef sztabu gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel.

 

Tekst i zdjęcia: ppłk Piotr Walatek

‹‹ cofnij