AKTUALNOŚCI
29 06 2016
Wypełnili swoje zadanie
  • drukuj

 

1,5 roku przygotowań, 6 miesięcy w gotowości do działania, wypełnionej okresem intensywnej pracy i podtrzymywania zdolności – tak krótko można podsumować kończący się jutro dyżur dowództwa operacyjno – strategicznego ( UE OHQ ) w Krakowie, które dowodzone przez gen. dyw. dr Cezarego Podlasińskiego utrzymywało gotowość, aby kierować ewentualnymi operacjami militarnymi Unii Europejskiej w promieniu sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli.

 

Dowództwo operacyjno – strategiczne Unii Europejskiej (UE OHQ) z siedzibą w Krakowie które zostało otwarte  w listopadzie 2015 roku, zgodnie z narodowymi zobowiązaniami, przeznaczone do działania podczas półrocznego dyżuru (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku) oparte o żołnierzy Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej(GB UE V4), którą tworzą Polacy, Węgrzy, Słowacy i Czesi, przy czym Polska była tzw. „państwem ramowym”.

 

GB UE V4 jest trzecią Grupą, w której uczestniczą Polacy. Jednocześnie, po raz pierwszy nasze Siły Zbrojne sformowały dowództwo operacyjno - strategiczne (UE OHQ), które w przypadku aktywacji GB UE V4, było dedykowane do dowodzenia tą grupą. Dowództwo UE OHQ, w skład którego wchodzą oficerowie i podoficerowie z czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką sformowano na bazie stacjonującego w Krakowie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, którym dowodzi gen dyw. dr Cezary Podlasiński.

 

Dowództwo UE OHQ wraz z Grupą Bojową Unii Europejskiej V4, której trzon poza krakowskim dowództwem stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, pełnić będzie dyżur bojowy do 30 czerwca 2016 r. Grupa dyżurujących żołnierzy liczyła w sumie ponad 4 tys., z czego ok. połowa to żołnierze  z Polski.

 

Zespół OHQ w Krakowie stanowił ponad 230 żołnierzy, z czego trzon – bo prawie 150 osób – to Polacy, kolejno to Węgrzy (31 żołnierzy), Czesi (30 żołnierzy) i Słowacy (25 żołnierzy).

 

Zgodnie z koncepcją, Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz  stabilizacyjnych, w tym wymuszania i utrzymania pokoju. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni od tego momentu. W razie potrzeby żołnierze mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni.

 

„Trwający sześć miesięcy dyżur OHQ to dobry przykład współpracy krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. W czasie tego mijającego półrocza, jak i w okresie przygotowywania się obsady dowództwa do objęcia dyżuru, co w sumie stanowi ponad 18 miesięczny okres czasu, dowodząc ponad dwustoma żołnierzami z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, możemy mówić o czasie dobrego i efektywnego działania w środowisku międzynarodowym. Współdziałanie, ciągłe doskonalenie się i współpraca żołnierzy z czterech krajów Europy Środkowo – Wschodniej wyznaczały nam kierunki działania podczas naszego dyżuru. Mijający czas był znakomitą okazją do doskonalenia naszych umiejętności kierowania operacjami wojskowymi. Przez cały okres trwania dyżuru obsada OHQ brała udział w organizowanych cyklicznie warsztatach i szkoleniach, które miały na celu podtrzymywać gotowość sił i środków dowództwa. Odbywające się ćwiczenia i szkolenia na przestrzeni ostatnich 18. miesięcy oprócz aktualizacji wiedzy żołnierzy  Państw Grupy Wyszehradzkiej, miały na celu wymianę informacji w zakresie nowych dokumentów, rozwiązań i informacji które są niezbędne do podtrzymania zdolności w ramach każdego dyżuru. Był to owocny czas poszukiwań i doskonalenia wiedzy i umiejętności na wszystkich szczeblach dowództwa – podsumował działalność dowodzonych przez siebie żołnierzy dowódca krakowskiego Centrum i jednocześnie dowódca OHQ – generał dywizji dr Cezary Podlasiński.

 

Możliwość szkolenia się obsady dowództwa, które powstało na potrzeby półrocznego dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej Państw Wyszehradzkich (GB UE V4) podczas konferencji planistycznych i warsztatów oprócz doskonalenia funkcjonowania samego stanowiska dowodzenia, była doskonałą okazją do budowania prężnych relacji pomiędzy żołnierzami OHQ w Krakowie. Wspólna wymiana doświadczeń i wzajemnych obserwacji na przestrzeni ostatniego roku pozwoliła na bardzo dobre zgranie całej obsady żołnierzy z Państw Grupy Wyszehradzkiej. Niecodzienna okazja do dzielenia się ze z sobą spostrzeżeniami i wnioskami pozwoliła na płynne i pozbawione zakłóceń działanie obsady OHQ i jednocześnie potwierdziła gotowość do działania w przypadku aktywacji dowództwa.

 

Siedziba i wyposażenie dowództwa operacyjno – strategicznego Unii Europejskiej (UE OHQ) w Krakowie zostało w pełni sfinansowane ze środków budżetu polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Oddany do użytku w ubiegłym roku kompleks budynków przy ulicy Rakowickiej  został specjalnie zaprojektowany i zmodernizowany na potrzeby półrocznego dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej Państw Wyszehradzkich. Nowoczesna infrastruktura i technologia (systemy łączności, oprogramowanie), zcertyfikowane systemy gwarantujące bezpieczeństwo, które z chwilą zakończenia dyżuru będzie można skonfigurować zgodnie z wymogami NATO i narodowymi, będą doskonałą inwestycją i narzędziem do działania w przyszłości.

 

Przed obsadą UE OHQ pozostało ostatnie zadanie – zebranie wniosków i doświadczeń, które posłużą do ewentualnego przygotowania  kolejnych dyżurów jako UE OHQ.

 

tekst: mjr Jusyna Balik
zdjęcia: arciwum COLąd-DKL

‹‹ cofnij