AKTUALNOŚCI
30 06 2016
Dowództwo Operacyjno-Strategiczne UE
  • drukuj
mjr Justyna Balik, Katarzyna Przepióra

W krakowskim Centrum Operacji Lądowych-Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) uroczystą zbiórką zakończono półroczny dyżur Dowództwa Operacyjno-Strategicznego Unii Europejskiej(UE OHQ).

 

- Ostatnie półtora roku dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej naszego Centrum było okresem ciężkiej pracy i wyrzeczeń związanych z intensywnym przygotowaniem infrastruktury i szkoleniem przygotowującym do przyjęcia i pełnienia dyżuru od stycznia do czerwca br. przez utworzone dowództwo UE OHQ. Zrealizowanie zadań na potrzeby Dowództwa Unii Europejskiej było możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób, wsparciu przełożonych, zaangażowaniu instytucji wojskowych i cywilnych oraz ciężkiej systematycznej pracy żołnierzy i pracowników naszego dowództwa.

 

Szczególne podziękowania składam naszemu Dowódcy Operacyjnemu RSZ panu generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu i Jego podwładnym, za wsparcie udzielane nam w realizacji zadań związanych z osiąganiem zdolności i pełnieniem dyżuru oraz w realizacji wszystkich spraw inwestycyjno – budowlanych, utrzymaniu systemów i zdolności, które w tej chwili posiadamy i w praktyce sprawdziliśmy je w czasie ćwiczenia pk. Anakonda-16.

 

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do wszystkich żołnierzy obsady Dowództwa Operacyjno – Strategicznego Unii Europejskiej, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego za wielki wysiłek włożony w przygotowanie do pełnienia dyżuru. Dziękuję wielu ludziom dobrej woli, którzy wykazali się determinacją, zaangażowaniem oraz zrozumieniem naszych potrzeb, działając nierzadko pod dużą presją czasu. Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim roku wspomagali i wspierali nas w zakresie tego co robiliśmy. Mam nadzieje, ze nasz wspólny wysiłek będzie procentował w przyszłości – dając naszym Siłom Zbrojnym nowe zdolności do realizacji przyszłych wymagających zadań, w wymiarze narodowym oraz sojuszniczym i unijnym. – zwracał się do zgromadzonych na uroczystej zbiórce z okazji zakończenia dyżuru UE OHQ gospodarz krakowskiego Centrum i jednocześnie dowódca kończącego swój półroczny dyżur dowództwa operacyjno–strategicznego, generał dywizji dr Cezary Podlasiński.

 

30 czerwiec 2016 roku był ostatnim dniem pełnienia dyżuru przez Dowództwo Operacyjno – Strategiczne Unii Europejskiej (UE OHQ) z siedzibą w Krakowie. Dowództwo, które zostało otwarte w listopadzie 2015 roku, zgodnie z narodowymi zobowiązaniami, przeznaczone do działania podczas półrocznego dyżuru (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku) oparte było na żołnierzach Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GB UE V4), którą tworzyli Polacy, Węgrzy, Słowacy i Czesi, przy czym Polska była tzw. „państwem ramowym”. Symbolicznym akcentem upamiętniającym zakończenie pełnienia dyżuru, było dokonanie wpisów w Księdze Pamiątkowej OHQ przez przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej: pułkownika Zdenka Pekara z Czech, pułkownika Gabora Lorincza z Węgier, pułkownika Artura Romanowskiego z Polski i pułkownika Jozefa Sevcika ze Słowacji.

 

Jako wyraz swojego uznania za zaangażowanie i owocną współpracę dowódca UE OHQ generał dywizji dr Cezary Podlasiński wręczył żołnierzom UE OHQ pamiątkowe medale i okolicznościowe grawerunki. Generał Podlasiński podziękował także szerokiemu gronu osób, które w ostatnim roku wspomagały i wspierały swoim osobistym zaangażowaniem powstające i działające już w dyżurze dowództwo OHQ. Okolicznościowe medale i grawerunki zostały przekazane zarówno przedstawicielom zaprzyjaźnionych, współpracujących od lat z krakowskim Centrum instytucji służb mundurowych jak i organizacji cywilnych.

 

Swoje uznanie i podziękowanie dla żołnierzy kończących swój dyżur oraz wszystkich osób zaangażowanych w powstawanie i działalność dowództwa OHQ wyraził także Dowódca Operacyjny RSZ – generał broni dr Marek Tomaszycki. W swoim przemówieniu podkreślał, że (…) zarówno polscy żołnierze, którzy byli w składzie Dowództwa Operacyjnego Grupy Bojowej UE, jak i w dowodzonym przez generała Górniaka elemencie taktycznym FHQ wykonywali zadania nie tylko w zakresie przygotowania oraz bycia w gotowości do wykonywania zadań w ramach Grupy Bojowej UE, ale również wykonywali szereg zadań związanych ze szkoleniem w kraju i za granicą. Byli obciążeni wieloma zadaniami, które tak naprawdę kolidowały z różnorodnym trybem pełnienia dyżuru Grupy Bojowej UE.

 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, w którym niemalże całość stojących tutaj żołnierzy brała udział to było ćwiczenie Anakonda-16. Dowództwo Komponentu Lądowego brało udział w tym ćwiczeniu jako pierwszoplanowy ćwiczący. Było sprawdzane i zdawało egzamin w ramach tego ćwiczenia jednocześnie wykonując zadania w ramach dyżuru Grupy Bojowej UE. To było bardzo skomplikowane zadanie. Jest to pewna umiejętność najwyżej ceniona w Siłach Zbrojnych i nie tylko w Siłach Zbrojnych – w każdej organizacji, żeby tak przygotować swoich podwładnych i być samym takim liderem i przywódcą, żeby można było powiedzieć o dowództwie, o organizacji - że jej szefem, przywódcą jest lew i dowodzi lwami. To jest najbardziej optymalny wariant w zarządzaniu, kierowaniu i dowodzeniu. Panie generale Podlasiński, bardzo Panu dziękuję oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, a także tym wszystkim którzy wspierali Dowództwo Komponentu Lądowego w zakresie przygotowania i wykonywania swoich zadań. Tak naprawdę dokonaliśmy pewnych przeskoków generacyjnych. Ten ośrodek, który tutaj został zbudowany jest w zasadzie najlepszym ośrodkiem na terenie Polski pod względem nie tylko infrastruktury budowlanej, ale przede wszystkim infrastruktury informatycznej. – mówił do zgromadzonych na uroczystości generał Tomaszycki.

 

Na ceremonię zakończenia dyżuru przybyli przedstawiciele władz uczelnianych, samorządowych, dowódcy i komendanci wojskowych instytucji i jednostek wojskowych oraz przedstawiciele służb mundurowych garnizonu Kraków. Obecny na uroczystości wojewoda małopolski – pan Józef Pilch w swoim przemówieniu, dziękując żołnierzom z Czech, Polski, Słowacji i Węgier określił kończący się dyżur jako (…)duży sukces organizacyjny, pozwalający pokazać doskonałe przygotowanie i potencjał militarny żołnierzy. Uroczystość na placu apelowym krakowskiego Centrum zakończyła się defiladą pododdziałów a następnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego – generała broni Władysława Andersa.

 

Tekst: mjr Justyna Balik

Zdjęcia: Katarzyna Przepióra, mjr Justyna Balik

‹‹ cofnij