AKTUALNOŚCI
20 07 2016
Wizyta Dowódcy JRD-S w rejonie odpowiedzialności polskiego LMT
  • drukuj
kpr. Marcin GAŁĘZIOWSKI

Zespół Łącznikowo-Monitorujący (LMT – Liaison Monitoring Team) zorganizował spotkanie dowódcy Grupy Zespołów Łącznikowo Monitorujących – Południe (Joint RegionalDetachment - South) pułkownika Saima Bagci z Zastępcą burmistrza gminy Hani i Elezit (płd Kosowo) Menduhem Vlashi. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca dowódcy LMT kpt. Marcin Terlecki oraz oficer 1 sekcjipor. Sylwia Marczak.

 

Gmina Hani i Elezit jest jedną z trzech gmin w których za monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej sytuacji społeczno-gospodarczej odpowiadają żołnierze polskiego LMT.

 

Podczas spotkania rozmawiano o bezpieczeństwie w regionie, o sytuacji społeczno-ekonomicznej w gminie. Stan bezpieczeństwa oceniony został jako dobry. Gmina zamieszkana jest prawie w 100 procentach przez ludność pochodzenia albańskiego. Dlatego też w okolicy nie  występują problemy związane z napięciami etnicznymi. Za największe aktualnie wyzwania MenduhVlashi uznał zanieczyszczoną wodę oraz problem ze składowaniem i utylizacją nieczystości.

 

Zastępca burmistrza wyraził uznanie za pracę dla żołnierzy KFOR, a szczególnie polskiego LMT, z którym współpracę bardzo sobie ceni. Pracę żołnierzy LMT XXXIV zmiany PKW KFOR wysoko ocenia również Dowódca JRD-S o czym świadczy jego kolejna wizyta w rejonie odpowiedzialności polskiego LMT.

 

Na zakończenie zastępca burmistrza w imieniu własnym oraz nieobecnego burmistrza gminy podziękował dowódcy JRD-S za wizytę i wyraził chęć ponownego spotkania. Pułkownik Bagci wyraził wdzięczność administracji gminy za poświęcenie czasu, a polskim żołnierzom za wzorowe zorganizowanie wizyty.

 

 Na koniec dowódca JRD-S wręczył gospodarzowi spotkania upominek oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

 

Wizyta Dowódcy JRD-S połączona była z dystrybucją przygotowanej pomocy humanitarnej. Turecki zespół CIMIC wraz z przedstawicielami polskiego zespołu LMT przekazał najbiedniejszym rodzinom ubrania, środki czystości i żywność.  Do akcji aktywnie włączyli się przedstawiciele administracji gminnej oraz pracownicy Międzynarodowej Organizacji Czerwonego Krzyża. „Działania takie jak dziś, a więc pomoc najuboższym mieszkańcom oraz szanowanie miejscowej kultury i zwyczajów w codziennym wykonywaniu naszych zadań w terenie powodują, że jesteśmy zawsze witani przez lokalne władze oraz miejscową ludność z uśmiechem na twarzy” podkreślił kpr. Marcin Gałęziowski z 1 sekcji LMT, w kraju, podobnie jak i pozostali żołnierze LMT, pełniący służbę w CPdMZ w Kielcach.

 

 

Tekst: por. Sylwia MARCZAK

Zdjęcia: kpr. Marcin GAŁĘZIOWSKI

‹‹ cofnij