AKTUALNOŚCI
25 07 2016
Rekonesans RCD w Krakowie
  • drukuj

Dowódca Resortowego Centrum Dowodzenia, które z ramienia Dowództwa Operacyjnego RSZ koordynuje wsparciem działań Sił Zbrojnych RP na rzecz Światowych Dni Młodzieży - gen. bryg. Andrzej Tuz wraz z dowódcą Zespołu Dowodzenia COLąd-DKL - gen. dyw. dr. Cezarym Podlasińskim uczestniczyli w rekonesansie gotowości sił i środków SZ RP.

 

Wczorajszy rekonesans, któremu z ramienia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przewodniczył generał brygady Andrzej Tuz, kierujący w Warszawie Resortowym Centrum Dowodzenia(RCD) powołanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej do koordynowania sił i środków SZ RP wydzielonych do wspierania 31. Światowych Dni Młodzieży, miał na celu zapoznanie kierowniczej kadry RCD ze stanem gotowości do działania poszczególnych, wydzielonych zgrupowań SZ RP w czasie rozpoczynających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Podczas wizytowania miejsc spotkań pielgrzymów z papieżem Franciszkiem oraz obszarów stacjonowania zgrupowań wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przed ich przejęciem w podporządkowanie DORSZ, generał Tuz został zapoznany z aktualną sytuacją operacyjną, rozmieszczeniem żołnierzy i sprzętu, a także przyjął meldunki od dowódców zgrupowań o gotowości do działania.

 

Od północy 25 lipca br. dowodzenie SZ RP dedykowanymi do wsparcia działań podmiotów krajowych odpowiedzialnych za organizację Światowych Dni Młodzieży 2016 od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przejęło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie część wydzielonych Sił Zbrojnych RP na rzecz wsparcia 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego i śląskiego zostało podporządkowanych Zespołowi Dowodzenia COLąd-DKL w Krakowie, którym kieruje generał dywizji dr Cezary Podlasiński.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Balik

 

 

‹‹ cofnij