AKTUALNOŚCI
30 08 2016
Udział w ćwiczeniu pk. „Stalwart Strike III”
  • drukuj
por. Damian Antonik

Żołnierze kompanii manewrowej XXXIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie uczestniczyli w ćwiczeniu z wojskami pk. „Stalwart Strike III”.

 

Stałe utrzymywanie wysokiego poziomu gotowości do działania leży w kompetencji  każdego żołnierza polskiego kontyngentu wojskowego ale kompanii manewrowej w szczególności.
W warunkach zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, zakłócenia porządku publicznego i działania na rzecz jego ochrony to żołnierze kompanii manewrowej będą wykonywać zadania mandatowe w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

 

W procesie szkolenia bardzo ważne jest więc systematyczne sprawdzanie poziomu wyszkolenia i przygotowania komponentów do realizacji zadań. Celem ćwiczenia z wojskamipk. „Stalwart Strike III” prowadzonego przez dowódcę amerykańskiego batalionu (FCP) było doskonalenie, a także sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania procedury panowania nad tłumem (ang. CRC - Crowd and Riot Control). W ćwiczeniu wzięły udział kompanie manewrowe z Polski, Węgier i Niemiec. Polskimi żołnierzami podczas ćwiczenia dowodził dowódca kompanii kpt. Piotr Sobański.  

 

„(…) Dzięki ćwiczeniom takim jak „Stalwart Strike III” mogę ocenić czy żołnierze są dobrze przygotowani do realizacji wszelkich działań zmierzających do likwidacji zagrożenia i minimalizacji skutków zdarzeń na teatrze(…).” – mówi kpt. Piotr Sobański.

 

Ćwiczenie charakteryzowało się dużym realizmem i dynamiką. Scenariusz ćwiczenia zakładał kilka etapów: przemieszczenie sił i środków do wyznaczonego rejonu, które realizowane było sposobem kołowym i powietrznym z użyciem śmigłowców UH 60 Black Hawk, przejęcie kontroli nad nielegalnie zgromadzonym tłumem, usunięcie i pokonanie barykad, opanowanie zajętej infrastruktury krytycznej oraz wykonanie procedury uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych osób (ang. Cordon and Search).

 

Ćwiczenie osiągnęło zakładane cele szkoleniowe. Uzyskane w jego toku doświadczenia oraz wnioski przyczynią się do dalszego  doskonalenia umiejętności żołnierzy wchodzących w skład międzynarodowego batalionu (FCP – Forward Command Post). Pomogą w  usunięciu niedociągnięć dla efektywniejszego współdziałania w rejonie działań mandatowych Sił Międzynarodowych KFOR.      

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Damian Antonik

‹‹ cofnij