AKTUALNOŚCI
23 09 2016
Dowódca Centrum w Strasburgu
  • drukuj

W dniach 19-21 września 2016 r. dowódca Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) gen. dyw. dr Cezary Podlasiński przebywał z wizytą w dowództwie Eurokorpusu (EC) w Strasburgu we Francji.

 

Podczas swojej wizyty dowódca krakowskiego Centrum odbył szereg spotkań z dowódcą Eurokorpusu - generałem broni Alfredo Ramirezem oraz kluczową kadrą EC. Głównym tematem spotkań była wymiana doświadczeń z zakresu formowania, szkolenia oraz kierunków rozwoju sił Unii Europejskiej. Generał Podlasiński wraz z towarzyszącym mu szefem wydziału współpracy międzynarodowej COLąd-DKL podpułkownikiem Tomaszem Bodziackim podzielili się z dowództwem Eurokorpusu doświadczeniami z zakresu formowania i szkolenia Dowództwa Operacji Unii Europejskiej (EU OHQ V4). Zarówno goście jak i gospodarze zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i przedsięwzięciami szkoleniowymi Eurokorpusu oraz COLąd-DKL.

 

Na zakończenie swojej wizyty w Eurokorpusie generał Podlasiński wręczył generałowi Ramirezowi pamiątkowy medal Dowództwa Operacyjno-Strategicznego Unii Europejskiej(UE OHQ), które 30 czerwca br. w Krakowie zakończyło swój półroczny dyżur oraz album przedstawiający historię 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała broni Władysława Andersa – patrona krakowskiego Centrum.

 

W dowództwie Eurokorpusu na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych służbę od czerwca 2015 r. pełni generał brygady Andrzej Knap, który przed wyjazdem do Strasburga był zastępcą dowódcy krakowskiego Centrum.

 

Tekst: mjr Justyna Balik

Zdjęcia: ppłk Tomasz Bodziacki

‹‹ cofnij