AKTUALNOŚCI
23 09 2016
Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • drukuj

W dniach 19-23 września 2016 roku w Dowództwie Operacyjnym RSZ przeprowadzono specjalistyczne szkolenie uzupełniające dla personelu kancelarii odpowiedzialnego za przetwarzanie materiałów niejawnych.

 

W szkoleniu brali udział przedstawiciele jednostek wojskowych podległych Dowództwu Operacyjnemu RSZ oraz Żandarmerii Wojskowej. Zajęcia dedykowane były przede wszystkim: kierownikom kancelarii tajnych i kancelarii tajnych międzynarodowych ich zastępcom oraz pozostałemu personelowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie materiałów niejawnych. Celem szkolenia było poszerzenie, zaktualizowanie i uporządkowanie wiedzy specjalistycznej, która umożliwi uczestnikom szkolenia:

prowadzenie i obsługiwanie urządzeń ewidencyjnych kancelarii tajnej, tajnej międzynarodowej oraz innej niż kancelaria tajna komórki lub odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

wykorzystanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w systemie teleinformatycznym,

sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Szkolenie zakończył test sprawdzający poziom zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pełnomocnika DO RSZ ds. Ochrony Informacji Niejawnych zaświadczenia potwierdzające pozytywnie zaliczony egzamin.

 

Tekst: mjr Sebastain Sekura

Zdjęcia: st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij