AKTUALNOŚCI
26 09 2016
Kurs odzyskiwania personelu
  • drukuj

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadziło 7 edycję kursu Odzyskiwania Personelu.

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest organizatorem kursu Odzyskiwanie Personelu w Siłach Zbrojnych RP. W tym roku odbyły się jego dwie edycje 6 maj i 7 wrzesień. Prowadzony był przez żołnierzy i pracownika Wydziału Odzyskiwania Personelu DO RSZ oraz przedstawiciela Europejskiej Agencji Obrony na terenie Akademii Obrony Narodowej.

 

Kurs trwał dwa tygodnie w trakcie, których żołnierze zapoznali się z Systemem Odzyskiwania Personelu w Siłach Zbrojnych RP. Uczyli się planowania operacji Odzyskiwania Izolowanego Personelu w ramach operacji międzynarodowych z uwzględnieniem wszelkich zasad i procedur dotyczących odzyskiwania personelu. Oprócz tego słuchacze na kursie poznali elementy dotyczące szkolenia SERE, wyposażenia indywidualnego żołnierzy na czas operacji poza granicami kraju, funkcjonowania systemu łączności ratunkowej oraz zasady tworzenia podstawowych dokumentów i meldunków sytuacyjnych. Poza teorią słuchacze mieli również dwudniowe ćwiczenie epizodyczne na mapach. Od tego roku w trakcie ćwiczenia wykorzystywana jest aplikacja FAS (Functional Area Serwice) stworzona przez Europejską Agencję Obrony, która wspiera kierowanie i dowodzenie operacjami Odzyskiwania Personelu.

 

Obecna edycja kursu skierowana była dla żołnierzy, którzy w jednostkach Dowództwa Generalnego RSZ będą zajmować się tą tematyką jako nieetatowi oficerowie do spraw pozyskiwania personelu na poziomie brygady lub dywizji. „Z punktu widzenia użytkowego nie ma znaczenia czy sprawami odzyskiwania personelu zajmuje się oficer czy podoficer. Jeśli przełożeni uznali, że będzie to odpowiednia osoba na poziomie jednostki nam to nie przeszkadza. Interesuje nas żołnierz, który jest przygotowany merytorycznie, wie jak działa system i jak w tym systemie pokierować pracą. Potrafi wskazać dowódcy, sztabowi lub innym komórkom co i jak trzeba zrobić, umie skoordynować współpracę w celu przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia operacji odzyskiwania personelu” mówił szef Wydziału Odzyskiwania Personelu ppłk Zbigniew Zblewski.

 

Całe przedsięwzięcie zakończone zostało egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy kursantów.

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij