AKTUALNOŚCI
30 09 2016
Pożegnanie
  • drukuj

W dniu 30 września odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową, oficerów wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe oraz pracownika resortu obrony narodowej.

 

Podczas uroczystej zbiórki kadra i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnali w obecności sztandaru wojskowego swoich kolegów i koleżankę kończących zawodową służbę wojskową, pracę w Dowództwie a także wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe.

 

Dowódcę Operacyjnego Rodzajów SZ reprezentował szef sztabu gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, który przyjął meldunek rozpoczynający uroczystość od szefa Pionu - Zastępcy Szefa Sztabu ds. planowania płk Macieja Nelke. Następnie odczytano decyzje i rozkazy personalne.

 

Minister Obrony Narodowej, Dyrektor Departamentu Kadr oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ zwolnili z zawodowej służby wojskowej nw. żołnierzy zawodowych:

płk. Piotra Waśko,

st. chor. sztab. Jacka Śliwę,

st. chor. Andrzeja Ciecierskiego.

 

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Rozkazem Personalnym Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwolnieni zostali z wcześniej zajmowanych stanowisk służbowych i wyznaczeni na nowe stanowiska:

płk Szymon Koziatek,

mjr Karol Czarnecki,

mjr Marek Wawrzeń.

 

W związku z zakwalifikowaniem na kurs oficerski pani Jolanta Maciaszek została skierowana do WSOWL we Wrocławiu celem pełnienia służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

 

Gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel podziękował oficerom w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ generała broni Marka Tomaszyckiego oraz wszystkich żołnierzy i pracowników wojska za zaangażowanie i duży wkład pracy. Powiedział także „każdy kto przyszedł do wojska miał swoje marzenia, mam nadzieję, że chociaż częściowo się spełniły. Tym, którzy obejmą nowe stanowiska służbowe życzę sukcesów i żeby o nas nie zapomnieli. Satysfakcją dla nas jest to, że nasi koledzy awansują. Żegnamy się z Wami z żalem, wszystkiego najlepszego”. Szef Sztabu wręczył wszystkim dyplomy uznania i podziękowania oraz pamiątkowe ryngrafy. Odchodzący dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

 

W imieniu żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową, głos zabrał pułkownik Piotr Waśko. Serdecznie podziękował, w imieniu swoim i kolegów za wspólną służbę. Żołnierzom wyznaczonym na nowe stanowiska życzył żołnierskiego szczęścia a wszystkim zgromadzonym satysfakcji z pracy i służby oraz wszystkiego dobrego.

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij