AKTUALNOŚCI
25 10 2016
KFOR-wojskowa pomoc medyczna
  • drukuj

Na południu Kosowa, w strefie odpowiedzialności polskiego zespołu łącznikowo - monitorującego (LMT) XXXIV zmiany PKW KFOR trwają badania parazytologiczne miejscowej ludności, dzieci w wieku 6-15 lat uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kaҫanik.

 

Akcja mająca wymiar pomocy humanitarnej udzielanej przez Wojsko Polskie dla mieszkańców Kosowa rozpoczęła się we wrześniu 2015 r., kiedy w rejonie stacjonowania polskich żołnierzy przebywał płk Krzysztof Korzeniewski, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej. 

 

Do chwili obecnej zespół płk. Korzeniewskiego w Polsce zbadał ponad 1000 kosowskich dzieci, wykrywając zarażenia pasożytami jelitowymi u 15% badanych. Wszystkie osoby zarażone otrzymały odpowiednie leczenie przeciwpasożytnicze finansowane przez stronę polską.

 

Celem działań prowadzonych przez wojskową służbę zdrowia z Polski jest, oprócz eliminacji zarażeń pasożytniczych i poprawy stanu zdrowia małych pacjentów, podniesienie świadomości prozdrowotnej i nawyków higienicznych wśród mieszkańców Kosowa, jak również opracowanie odpowiednich działań prewencyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie występowania chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego w lokalnej populacji.

 

Badania są prowadzone przy aktywnym współudziale lokalnego samorządu, szefa Wydziału Służby Zdrowia gminy Kaçanik pani Diany Reka oraz szefa Wydziału Edukacji i Kultury pana Envera Kamishi. Podczas spotkania z lokalnymi władzami ustalono, że w IV kwartale 2016 r. badaniami zostanie objętych 2200 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w miejscowościach Kaçanik, Dubrava i Biçec. Dzięki systemowemu działaniu opracowanemu przez płk. Korzeniewskiego i jego zespół, będzie możliwe stopniowe eliminowanie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego oraz stopniowa poprawa stanu zdrowia Kosowian, w szczególności dzieci w wieku szkolnym.

 

Tekst por. Damian Antonik

Zdjęcia z archiwum PKW KFOR

 

‹‹ cofnij