AKTUALNOŚCI
25 11 2016
Wspólnie o przyszłej współpracy
  • drukuj

 

 

Delegacja oficerów Połączonego Sztabu Sił Zbrojnych Litwy z generałem dywizji Vitalijusem Vaikšnorasem na czele, złożyła dwudniową wizytę roboczą w Polsce. W Dowództwie Operacyjnym RSZ, litewskich żołnierzy przyjął Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ generał brygady Sławomir Wojciechowski.

 

 

Podczas spotkania goście wysłuchali informacji na temat struktury, zadań oraz zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, polskiego zaangażowania w misjach i operacjach poza granicami kraju oraz organizację i zadania dowództwa. Wiele rozmawiano  o polskim systemie rozpoznania zwłaszcza w kontekście zagrożeń w rejonie Morza Bałtyckiego.

 

 

Generał Vaikšnoras podkreślił, że celem jego pobytu w Polsce jest omówienie inicjatyw, które pozwolą rozwinąć w najbliższej przyszłości potencjalne obszary bilateralnej współpracy oraz stworzą okazję do szerokiej wymiany doświadczeń. Podczas spotkania przedstawił stronie polskiej zadania i strukturę litewskich Sił Zbrojnych oraz zaangażowanie Litwy w misjach poza granicami państwa.

 

 

Wizyta była również okazją do parafowania przez generała Vaikšnorasa w imieniu Sił Zbrojnych Litwy porozumienia ze stroną polską o dwustronnej współpracy w zakresie wymiany informacji operacyjnych. W imieniu ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, porozumienie podpisał Dowódca Operacyjny RSZ - generał broni Marek Tomaszycki.

 

 

Zarówno Dowództwo Operacyjne RSZ jak i Połączony Sztab Sił Zbrojnych Litwy posiadają zbliżone kompetencje związane z zarządzaniem kryzysowym. Obszary rozpoczynającej się współpracy obejmować będą: wymianę informacji dotyczących naruszeń granicy państwowej obu krajów, organizowanie wspólnych ćwiczeń oraz udział w warsztatach i seminariach, wykorzystanie doświadczeń w zakresie bezpośredniego wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, udział w misjach pokojowych i humanitarnych oraz w innych inicjatywach dotyczących wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu, współpracy międzynarodowej w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, cyberataków oraz innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa obu krajów. W porozumieniu określono również poziomy, na których będzie odbywać się przyszła współpraca oraz wymiana informacji. 

 

Podpisane porozumienie jest potwierdzeniem bardzo bliskiej współpracy wojskowej obu krajów oraz wzajemnego interesu w zwiększaniu wysiłków na rzecz reagowania na sytuacje kryzysowe.

 

 

Wizytę w DO RSZ zakończył wpis litewskiej delegacji do Księgi Pamiątkowej Dowództwa OPeracyjnego RSZ, wymiana okolicznościowych upominków oraz wspólne zdjęcie.

 

 

mjr Agnieszka Kossowska

zdjęcia: st. chor. szt. Waldemar Młynarczyk

 

‹‹ cofnij