AKTUALNOŚCI
28 11 2016
Upamiętnienie prezydenta Kaczorowskiego
  • drukuj

 

 

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uczczono 97. rocznicę urodzin ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. W uroczystości wziął udział Szef Pionu Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. bryg. Andrzej Tuz. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego, następnie na placu przed świątynią odczytano Apel Pamięci i Chwały Oręża Polskiego.

 

Została ona zorganizowana przez Instytut Tradycji Rzeczypospolitej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komitet Organizacyjny Programu Historyczno-Edukacyjnego "Rzeczypospolita Polska 1939 - 1990 - Polskie Państwo Emigracyjne", którego ideą  jest przybliżenie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, postaci rezydujących poza krajem prezydentów II Rzeczypospolitej i władz państwowych RP.

 

 

  - Był człowiekiem nieustannie aktywnie zaangażowanym w życie społeczne i polityczne; wielki polityk, wielki mąż stanu, wielki działacz społeczny - mówił o Ryszardzie Kaczorowskim podczas mszy świętej bp Rafał Markowski.

 

 

Podczas uroczystości,  w której wzięli także licznie udział przedstawiciele władz państwowych, policji, bractw kurkowych, organizacji proobronnych, poczty sztandarowe oraz kombatanci i młodzież, gen. bryg. Andrzej Tuz wraz z Sekretarz stanu w KPRM Anną Marią Anders złożył wieniec przed grobem prezydenta Kaczorowskiego, znajdującym się w Panteonie Wielkich Polaków.

 

Ostatni prezydent RP na uchodźstwie

 

Ś.P. Prezydent Ryszard Kaczorowski urodził się w Białymstoku 26 listopada 1919 roku. W wieku 14 lat wstąpił do harcerstwa, gdzie udzielał się jako instruktor, drużynowy i opiekun obozów letnich. W 1934 roku rozpoczął też edukację w białostockiej Szkole Handlowej.

 

Tuż przed wybuchem II wojny został zastępcą komendanta białostockiego Pogotowia Harcerskiego, mającego pełnić funkcję pomocniczą w przypadku wojny. Po wejściu Sowietów do miasta współtworzył na jego terenie konspiracyjne struktury Szarych Szeregów m.in. jako hufcowy i komendant chorągwi.Za tajną działalność 17 czerwca 1940 roku aresztowało go NKWD.

 

Przetrzymywany w Białymstoku i Mińsku po trwającym dwa dni procesie został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci. Po stu dniach uwięzienia w celi śmierci 10 maja 1941 roku sąd Związku Sowieckiego zamienił mu karę na 10 lat łagrów i zesłał na Kołymę. Wypuszczony z obozu po wejściu w życie układu Sikorski-Majski, w marcu 1942 roku zasilił szeregi tworzonej w ZSRR przez gen. Władysława Andersa Armii Polskiej. Walczył w kampanii włoskiej m.in. pod Monte Cassino.


W 1947 roku osiadł w Londynie, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego.

 

W 1986 roku w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989 roku objął - po Kazimierzu Sabbacie - stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta w grudniu 1990 roku przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczypospolitej. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

 

mjr Agnieszka Kossowska

zdjęcia wio.waw.pl

 

‹‹ cofnij