AKTUALNOŚCI
29 12 2016
Kosowo-pomoc humanitarna
  • drukuj

 

Żołnierze z Zespołu Łącznikowo-Moniturującego XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie zaangażowali się w przedświąteczną pomoc humanitarną wśród najbiedniejszej ludności Republiki Kosowa.

 

Akcja pomocowa rozłożona została na dwa dni. Najpierw 20 grudnia br. w ośrodku dla przesiedleńców Lahor w miejscowości Brezovica obdarowano najbiedniejsze rodziny gminy Štrpce. Następnie pomoc dotarła do mieszkańców i szkół podstawowych w miejscowościach Korbulić i Kačanik.

 

W dniu 23 grudnia żołnierze odwiedzili miejscowość Krivenik. Wszystkie dary, wśród których znalazła się odzież oraz materiały szkolne dotarły do nas od stowarzyszenia „Szkoły dla Pokoju”. Natomiast przekazanie pomocy odbyło się przy współudziale fundacji HandiKOS, Red Cross oraz Youth, które zajmują się działalnością humanitarną na terenie Kosowa.

 

W tym szczególnym okresie, zwłaszcza my Polacy, jesteśmy wrażliwi na biedę i krzywdę drugiego człowieka. Przekazane dary pozwolą choć na niewielką poprawę trudnej sytuacji, jaka panuje wśród ludności Republiki Kosowa. Zwłaszcza wśród mieszkańców niektórych wiosek, pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia.

 

Zadaniem żołnierzy jest nie tylko działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa, obrony kraju czy też udział w misjach zagranicznych, ale także niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Zaangażowanie żołnierzy w pomoc humanitarną daje dowód troski i wrażliwości na biedę i niedomagania drugiego człowieka. Taka pomoc daje rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro. Radość obdarowanych i podziękowania od nich płynące są ogromnie wzruszające i dają satysfakcję obdarowującym. Prowadzenie akcji humanitarnych wpływa na tworzenie i utrzymywanie bezpośredniej więzi pomiędzy siłami KFOR, lokalnymi władzami, mieszkańcami Kosowa i innymi organizacjami. Pomaga także tworzyć pozytywny wizerunek wojska.

 

Zespół Łącznikowo-Monitorujący Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie realizuje zadania związane z monitorowaniem sytuacji politycznej,  ekonomicznej i socjalnej mieszkańców Kosowa. Żołnierze zespołu w rejonie prowadzonych działań pełnią funkcję łącznikową pomiędzy siłami KFOR, a władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi. Działalność ta pozwala na gromadzenie istotnych informacji, które są wykorzystywane w bieżącej działalności PKW. Dzięki nim poznajemy m. in. potrzeby najbiedniejszych mieszkańców Kosowa. Działalność Zespołu Łącznikowo-Monitorującego ma istotny wpływ na realizację zadań mandatowych Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Udział członków zespołu w spotkaniach z władzami lokalnymi, dyrektorami szkół i placówek edukacyjnych, a także instytucjami pomocy społecznej jest źródłem pozyskiwania cennych informacji, które są wykorzystywane w dalszych działaniach. Pozwala to skutecznie reagować i zapobiegać ewentualnym konfliktom.

 

 

Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek

Zdjęcia: LMT

‹‹ cofnij