AKTUALNOŚCI
20 01 2017
Wizyta Ministra Szatkowskiego
  • drukuj

 

19 stycznia 2017 r. Podsekretarz Stanu w MON, Tomasz Szatkowski, wizytował Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego.

 

Ministra przywitał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, a towarzyszyli mu: gen. broni Bogusław Samol oraz Dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski wraz z Zastępcą gen. bryg. pil. Sławomirem Żakowskim.

 

Na wstępie wizyty Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego zaprezentował i opisał pokrótce miejsce, w którym zespół kryptologów pk. „Wicher” od 1937 roku rozpracowywał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Przedstawił historię, przeznaczenie, główne zadania, strukturę COP-DKP oraz rozmieszczenie jednostek podporządkowanych pod COP-DKP. Następnie omówił sposób realizacji przez COP-DKP najważniejszych zadań. Szczególną uwagę zwrócił na zapewnienie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, zapewnienie stałego rozpoznania sytuacji w przestrzeni powietrznej RP, a także realizację misji AIR POLICING w polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił potrzebę modernizacji i dalszego rozwoju COP-DKP oraz jednostek podległych, a zwłaszcza zwiększenie kompetencji, a także mobilności. Dowódca Centrum przedstawił również przykładowe rezultaty pracy bojowej COP-DKP z ubiegłego roku.

 

Podczas prezentacji Sali Bojowej COP-DKP oraz Ośrodka Kierowania Walką Minister został zapoznany z funkcjonowaniem oraz zasadami działania Dyżurnej Służby Operacyjnej podczas trwającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku pracy bojowej. Gościowi zaprezentowano m.in. zabezpieczenie sprawnego działania systemu ratownictwa lotniczego, zabezpieczenie szkolenia lotniczego oraz współpracę ze stanowiskami dowodzenia państw sąsiednich i sojuszników z NATO.

 

Podkreślono rangę pracy nawigatorów naprowadzania oraz zaprezentowano proces prawidłowego ich szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.    

 

Na zakończenie wizyty Minister Szatkowski dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej COP-DKP.  

 

tekst i zdjęcia: mjr Krzysztof Urbaniak

‹‹ cofnij