AKTUALNOŚCI
27 01 2017
Wizytacja LOT
  • drukuj

 

25 stycznia 2016r. odbyła się oficjalna wizyta szefa Centrum Koordynacji Zespołów Łącznikowo - Obserwacyjnych (LCC EUFOR) pułkownika Lubosza Murćka w kwaterze polskiego Zespołu Łącznikowo - Obserwacyjnego (LOT) w miejscowości Doboj, któremu towarzyszyli oficerowie centrum odpowiedzialni za codzienną współpracę, wymianę informacji i przekazywanie zadań.  Celem spotkania była wizytacja lokalizacji zespołu, miejsca zakwaterowania i wyposażenia jak również zapoznanie się z aktualną sytuacją polityczno-militarną  oraz ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania polskiego zespołu.

 

Pobyt szefa LCC odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze przy udziale dowódcy XII zmiany PKW EUFOR ALTHEA podpułkownika Tomasza Stachery oraz składu zespołu wykonującego zadania mandatowe w Bośni i Hercegowinie. Wizyta rozpoczęła się od złożenia meldunku szefowi LCC przez zastępcę dowódcy zespołu LOT por. Adama Mirusa oraz oficjalnego przywitania z wszystkimi żołnierzami zespołu. Następnie odbyła się prezentacja dotycząca szczegółowej charakterystyki zadań, obowiązków oraz zagrożeń wynikających z wykonywania zadań służbowych w miejscowości Doboj,  zróżnicowanej nie tylko pod względem kulturowym, ale również pod względem wyznaniowym.

 

W dalszym etapie swojej wizyty podpułkownik Murćek dokonał przeglądu warunków socjalnych w jakich funkcjonują polscy żołnierze. Podziękował za miłe przyjęcie, profesjonalne przedstawienie prezentowanych treści oraz bardzo dobrą współpracę. Szef LCC szczególnie akcentował doskonałą opinię jaką cieszą się polscy żołnierze wśród siedemnastu innych zespołów LOT jakie mu podlegają.

 

Tekst i zdjęcia:por. Rafał Firlej

‹‹ cofnij