AKTUALNOŚCI
30 01 2017
ESPS Duero dołączył do grupy
  • drukuj

 

W sobotę, 28 stycznia do Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2) dołączył niszczyciel min z hiszpańskiej Marynarki Wojennej ESPS „Duero”. Włączenie jednostki do Zespołu pod polskim dowództwem odbyło się we włoskim porcie La Spezia.

 

Załoga hiszpańskiej jednostki dowodzonej przez kmdr ppor. Guillermo Felipe Tosar Hernandez została przywitana przez dowódcę SNMCMG2 kmdr por. Aleksandra Urbanowicza. Następnie, po oficjalnym przywitaniu, odbyły się spotkania robocze w poszczególnych działach i grupach sztabowych, aby sprawdzić i doprecyzować wprowadzone zasady współdziałania pomiędzy sztabem NATO-wskiego Zespołu a załogą ESPS „Duero”. Już od początku następnego tygodnia hiszpańska jednostka będzie uczestniczyła w ćwiczeniach na morzu wspólnie z okrętem flagowym ORP „Kontradmirał X. Czernicki” oraz przeprowadzi ćwiczebną operację poszukiwania, lokalizacji i niszczenia min morskich pod rozkazami polskich oficerów sztabu SNMCMG2.

 

Pierwsza część naszej działalności w ramach PKW Czernicki przeznaczona była na trening Sztabu Zespołu, tak aby się upewnić, że wszyscy jego członkowie precyzyjnie i dokładnie rozumieją cel i zadania naszej misji oraz jej priorytety w nadchodzących miesiącach” – zaznaczył kmdr por. Aleksander Urbanowicz. „Dzisiaj do Zespołu dołączył pierwszy niszczyciel min ESPS Duero, co pozwoli nam na wykonywanie zadań w ramach działań przeciwminowych. Oczekujemy teraz kolejnych okrętów w Zespole, które wzmocnią nasze zdolności w tym zakresie” – dodał dowódca SNMCMG2

 

ESPS „Duero” to jeden z sześciu niszczycieli min klasy Segura. Stępkę pod okręt położono 28 kwietnia 2003 roku i zaledwie po niespełna 15 miesiącach w dniu  5 lipca 2004 roku wcielono go do hiszpańskiej floty. W skład załogi „Duero” wchodzi 7 oficerów oraz 37 podoficerów i marynarzy. To jednostka o wyporności 540 ton, prędkości maksymalnej 13 węzłów i zasięgu 2000 mil morskich (ok. 3700 kilometrów). Na jej uzbrojenie składa się działko Bazan/Oerlikon kalibru 20 mm, 2 karabiny maszynowe, pojazdy podwodne do rozpoznania i zwalczania min morskich oraz cały system pozwalający na poszukiwanie, wykrywanie i neutralizację różnorodnej amunicji bojowej zalegającej na dnie morskim.

 

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły fregat, dwa kolejne to zespoły sił przeciwminowych. Właśnie jednym z nich dowodzi oficer polskiej Marynarki Wojennej. Zadaniem tych wielonarodowych zespołów jest demonstrowanie solidarności krajów członkowskich NATO oraz realizacja jednego z najważniejszych zadań obronnych – zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych morskich szlaków komunikacyjnych. W sytuacji kryzysowej Sojusz nie może dopuścić do sparaliżowania transportu morskiego ponieważ to głównie tą drogą do zagrożonych rejonów trafia pomoc humanitarna, surowce, paliwa oraz wsparcie bojowe. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi (NRF, NATO Response Force). Mogą one prowadzić operacje embarga, kontroli żeglugi, nieść pomoc humanitarną, czy też ewakuować zagrożoną ludność. Większość czasu zespoły te spędzają w morzu, między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO.

 

Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Piotr Adamczak

‹‹ cofnij