AKTUALNOŚCI
23 02 2017
Łącznościowcy z PKW Afganistan
  • drukuj

 

Dobry łącznościowiec to profesjonalista i specjalista w danej dziedzinie łączności i informatyki. Żołnierz, który przejawia własną inicjatywę w usprawnianiu systemu łączności, posiada wiedzę specjalistyczną na poziomie mistrzowskim i sam – bez nacisku ze strony przełożonych - widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy fachowej. Dzisiejsze systemy łączności ewaluują, ciągle się zmieniają. Jest to spowodowane szybkością z jaką na świecie zmienia się sprzęt komputerowy. Dlatego dobry łącznościowiec musi być z techniką i jej nowościami na bieżąco, ale powinien posiadać jeszcze jedną cechę, musi być wytrwały w dążeniu do usunięcia usterki - tłumaczy dowódca Grupy Łączności kpt. Artur Szachnowski z V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

 

Grupa łączności jest bardzo ważnym ogniwem w misjach wojskowych poza granicami kraju. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania łączności i informatyki. Grupa Łączności stacjonująca na co dzień w bazie Bagram jest wewnętrzną komórką kontyngentu i podlega bezpośrednio płk  Markowi Rakowskiemu dowódcy V zmiany PKW Afganistan RSM. W skład Grupy wchodzą żołnierze, którzy służą w kraju w jednostkach wojskowych takich jak:1 WBPanc. w Warszawa-Wesoła, CWT SZ w Warszawie, CWSD w Białobrzegach, 11. mpa w Węgorzewie, 9. BKPanc. w Braniewie oraz w 15 BWD w Sieradzu. Żołnierze ci są wysokiej klasy specjalistami: ds. obsługi cyfrowej łączności niejawnej i jawnej, terminali satelitarnych oraz administratorami systemów teleinformatycznych.

 

W zakresie organizacji i funkcjonowania systemu łączności i informatyki w kontyngencie Grupa Łączności współpracuje z Zarządem Łączności i Informatyki J-6 Pionu Wsparcia DO RSZ.

 

Tekst: kpt. Rafał Łyżwa

Zdjęcia: kpt. Artur Szachnowski

  

‹‹ cofnij