AKTUALNOŚCI
28 03 2017
Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie
  • drukuj

Gen. bryg. Andrzej Tuz wygłosił wykład podczas finału Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności odbywającej się w murach „starej” Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24-25 marca br.

 

Olimpiada zorganizowana została po raz pierwszy, a udział w niej wzięło blisko 1200 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń dla bezpieczeństwa w czasie pokoju oraz wojny, prawa humanitarnego, systemu ochrony praw człowieka, pierwszej pomocy przedmedycznej, polskiej polityki zagranicznej czy stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym. Poza wskazanym stałym programem Olimpiady, wprowadzono także program zmienny – w tym roku dodatkowym zagadnieniem okazał się terroryzm.

 

Marcowy finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności był trzecim, centralnym etapem konkursu. 24 marca, podczas pierwszego finałowego dnia, w konkursie wzięło udział  10 najlepszych uczniów z każdego okręgu. Uczestnicy musieli się zmierzyć z testem wiedzy, który wyłonił 12 laureatów – najlepszych z najlepszych. Poza zmaganiami konkursowymi, uczestnicy Olimpiady wzięli udział w wykładach prowadzonych przez gen. bryg. Andrzeja Tuza, pełniącego obowiązki Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. dr. Roberta Jędrychowskiego – zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

 

Rywalizację na wiedzę wygrał Karol Piwoński - uczeń trzeciej klasy warszawskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, drugie miejsce podium zajęła Aleksandra Kochman z okręgu wrocławskiego, która, warto podkreślić, była jedyną kobietą, biorącą udział w wielkim finale a trzecie miejsce w konkursie przypadło Danielowi Dylewskiemu z okręgu warszawskiego.

 

36 uczestników Olimpiady, którym udało się osiągnąć najlepsze wyniki, poza nagrodami rzeczowymi otrzymali indeksy, uprawniające do podjęcia studiów wyższych na jednej z uczelni organizującej konkurs.

 

Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia były: Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Żródło: www.akademia.mil.pl

‹‹ cofnij