AKTUALNOŚCI
28 04 2017
Synchronizacja do ćwiczenia KAPER-17
  • drukuj

27 kwietnia 2017 roku w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się odprawa synchronizacyjna do ćwiczenia taktyczno - specjalnego z zakresu reagowania kryzysowego pk. Kaper 17.

 

W synchronizacji uczestniczyli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, pełniący obowiązki Szefa Sztabu DO RSZ gen. bryg. Andrzej Tuz oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał dr Stanisław Zarychta oraz przedstawiciele układu militarnego i pozamilitarnego.

 

Celem synchronizacji  była koordynacja działań pod względem czasowym i przestrzennym sił i środków wydzielonych z Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego.

 

W pierwszym etapie dotyczącym ogólnej  koncepcji ćwiczenia, zadań poszczególnych  uczestników i struktury organizacyjnej  głos zabierali przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ, MSWiA, Morskiego Oddziału SG, COM-DKM, COP-DKP, DKWS, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Następnie zaprezentowano Matrix synchronizacji sił do ćwiczenia. Na zakończenie przedstawiono koncepcję organizacji systemu łączności i informatyki, zabezpieczenia logistycznego, medycznego, plan działań informacyjnych oraz organizację Dnia Obserwatora. 

 

Synchronizację zorganizował Oddział Reagowania Kryzysowego i Współdziałania z Układem Pozamilitarnym DO RSZ na czele z płk Andrzejem Wasielewskim oraz ppłk Tomaszem Stelmachem. 

 

*** 

 

Ćwiczenie KAPER 17 to jednostronne, wieloszczeblowe ćwiczenie taktyczno - specjalne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z morza, którego celem jest zgrywanie i sprawdzanie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na obszarach morskich. W ćwiczeniu weźmie udział 29 instytucji z 5 ministerstw: MON, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, MSZ oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

KAPER 17 planowany jest na maj 2017 roku. 

 

Tekst: mjr Marek Kwiatek

Zdjęcia: mjr Marek Kwiatek, sierż. Patryk Cieliński

‹‹ cofnij