AKTUALNOŚCI
31 05 2017
Działalność LMT
  • drukuj

 

Polski Zespół Łącznikowo-Monitorujący LMT w którego skład wchodzą żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc realizują zadania mandatowe w składzie JRD-S (Joint Regional Detachment – South) w Republice Kosowa.

 

Polski Zespół Łącznikowo-Monitorujący LMT K22 (Liaison Monitoring Team) działający w siłach KFOR wpływa na właściwą ocenę sytuacji w rejonie odpowiedzialności oraz usprawnia podejmowanie decyzji i działań przełożonego poprzez zbieranie i potwierdzanie informacji oraz pośrednictwo w kontaktach z przedstawicielami lokalnych władz i instytucji. Do jego głównych zadań należy monitorowanie sytuacji polityczno-ekonomicznej, patrolowanie rejonu odpowiedzialności, spotkania z lokalnymi władzami i miejscową społecznością, a także z przywódcami religijnymi. Żołnierze LMT odpowiadają także za kontrolowanie ważnych obiektów infrastruktury, jak np. drogi, most, wiadukty. Ponadto, monitorują i uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych z okazji świąt narodowych, religijnych i gminnych, a także wszelkiego rodzaju innych wydarzeniach organizowanych w gminach.

 

LMT stacjonujący w Brezovicy jest jednym z 12 zespołów wchodzących w skład JRD-S (Joint Regional Detachment – South). Polski Zespół podzielony jest na trzy sekcje działające w kilku gminach. Sekcja pierwsza pod dowództwem kpt. Grzegorza Raźnego działa w gminie Štrpce, sekcja druga którą dowodzi kpt. Marcin Bilski odpowiedzialna jest za gminę Kačanik, natomiast w gminie Hani i Elezit funkcjonuje sekcja trzecia pod dowództwem kpt. Michała Jankiewicza.

 

W ramach swojej działalności poszczególne sekcje w rejonach odpowiedzialności odbywają spotkania z najważniejszymi osobami w gminach. Spotykają się z przywódcami religijnymi, burmistrzami, przedsiębiorcami. Dzięki takim kontaktom KFOR posiada informacje o aktach przemocy i łamania prawa w gminie. To także doskonały sposób badania nastrojów, demonstrowania obecności wojska oraz oswajanie ludności z KFOR. Kontakty te umożliwiają monitorowanie terenu pod względem przejezdności dróg, stanu mostów i wiaduktów oraz ważnych obiektów infrastruktury. Poszczególne sekcje śledzą wszelkie wydarzenia w gminie pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym i religijnym.

 

Zespól LMT to wielokrotny organizator akcji humanitarnych i "białych dni" skierowanych do najbiedniejszych mieszkańców Kosowa. Działalność zespołu LMT daje szeroki obraz wydarzeń w rejonie odpowiedzialności. Działalność ta pozwala na gromadzenie istotnych informacji, które są wykorzystywane w bieżącej działalności PKW.

 

Zespół LMT XXXV zmiany PKW KFOR przez ponad półroczny okres swojej działalności w Republice Kosowa odbył 773 spotkania osobami kluczowymi i przedstawicielami lokalnej społeczności, przeprowadził 8 akcji humanitarnych oraz odbył 492 patrole.

 

Tekst i zdjęcia: por. Kamila Makowiecka-Fijołek

 

‹‹ cofnij